Prowincja

Czytaj Dalej

CESARSTWO RZYMSKIE W WIEKU I i II (OD TYBERIUSZA DO KOMMODUSA) - Rzym i Prowincje

Życie na prowincji Za czasów cesarstwa zmienił się również stosunek do prowincyj.

Polityka Rzymu - prowincje

Drogą przetargu ustalali sumę podatku, który wpłacali państwu, po czym ściągali go z mieszkańców prowincji, przy czym dopuszczali się zwykle w porozumieniu z namiestnikami, zdierstw i bezprawia. Wyzysk prowincji uległ złagodzeniu za panowania Cezara i w czasach cesarstwa.

Początki Cesarstwa Rzymskiego - Romanizacja prowincji

Na terenach prowincji brak było jakichkolwiek buntów. Władze nie narzucały siłą kultury rzymskiej mieszkańcom prowincji.

ILIRYJSKIE PROWINCJE

Prowincje podlegały władzy gub. Podzielone na 10, a potem 6 prowincji: Kraina z Lubianą, Karyntia z Villach, Istria z Triestem, Chorwacja z Karlovacem, Dalmacja z Zadarem oraz Dubrownik.

CIUDAD REAL, m. w hiszp. prowincji Nowa Kastylia nad rz. Gwadianą

Gdzie 27 III 1809 doszło do zwycięskiej dla Francuzów bitwy z wojskami hiszp. gen. Cartoajala. 15 tys. Hiszpanów z 20 działami zajęło mocnąpozycję pod tym miastem, aby przejąć komunikację z Sierra Morena do Andaluzji.

Zaatakował ich gen. Sebastiani, rzucając przez Gwadianę bryg. jazdy gen...

CIUDAD RODRIGO, twierdza w hiszp. prowincji Salamanka nad rz. Agueda, dopływem Tagu, na drodze z Salamanki do Lizbony

Oblegana w 1810 i 1812. Hiszp. załoga fortecy pod dow. gen. Herrasti w 1807 liczyła 7 tys. ludzi. Dysponowała znaczną liczbą dział, znajdowała się tam bowiem szkoła art. Podczas pierwszego oblężenia C.R. w pobliżu miasta stała dyw. gen. La Romany i kilka oddziałów partyzanckich. Marsz. Ney...

FIGUERAS, m. i twierdza w hiszp. prowincji Beira w Katalonii

W IV 1811 Hiszpanie podstępem opanowali fortecę, obsadzoną w 1808 przez Francuzów. Hiszp. gen. Martinez miał tu 2 tys. żoł. Obiegł go gen. Baraguey d’Hilliers. Na pomoc załodze fortecy pospieszył gen. Campo Verde i kilka tys. ochotników.

Francuzi pozostawili pod F. część wojsk do prowadzenia prac...

FLEURUS, m. w płd. Belgii, w prowincji Hainaut

Gdzie 26 VI 1794 gen. Jourdan na czele Armii Mozeli rozbił austr. armię ks. sasko-koburskiego. Pozwoliło to Francuzom odzyskać Belgię.

GAETA, port i twierdza w środk. Włoszech, w prowincji Caserta

Należącej w czasach napoleońskich do Królestwa Neapolu, uważana za jedną z najsilniejszych twierdz Europy. Fortecę założono w celu obrony wybrzeża przed napadami korsarzy i uchodziła za niezdobytą, ale tylko od strony morza. 30 XII 1798 została opanowana praktycznie bez walki przez żoł. Legionów...

GENUA, miasto w płn.- zach. Włoszech nad M. Śródziemnym, stolica prowincji Liguria

Przed Rewolucją niezależna republika, do której należała przez pewien czas Korsyka, utracona na rzecz Francji. Od 1792 G. sprzymierzona była z Francją, a jej bankierzy finansowali działania armii franc.

W 1797 Bonaparte obalił kupiecką oligarchię i 14 VI ustanowił Republikę Liguryjską...

GERONA, m. w płd.- wsch. Hiszpanii, na terenie Katalonii, ważny węzeł dróg, stolica prowincji

9 V 1809 Francuzi przystąpili do oblężenia G. bronionej przez regularną armię hiszp. i mieszkańców pod komendą gub. Alvareza de Castro. Oblężenie prowadził początkowo Gouvion-Saint-Cyr, a po nim Augereau. Hiszpanie bronili się z niezwykłą zaciekłością i wielokrotnie dokonywali wypadów, zadając...

LA CORUNA, portowe m. w hiszp. prowincji Galicja

W pobliżu którego 16 I 1809 rozegrała się bitwa między ang. armiągen. Moore’a a franc. korpusem marsz. Soulta. Moore wkroczył w XII 1808 z Portugalii do Hiszpanii, idąc na pomoc mieszkańcom Madrytu, którzy od czasu Dos de Mayo cieszyli się wielką esty-mąna Wyspach Brytyjskich. Dotarł do Salamanki...

SARAGOSSA, gł. m. hiszp. prowincji Aragonia, na prawym brzegu rz. Ebro

Dwukrotnie oblegane przez wojska franc. Przed wybuchem wojny w 1808 liczyło 60 tys. mieszkańców, z czego 10 tys. stanowili mnisi i księża. Miało strategiczne znaczenie, jako główny ośrodek miejski w płn.-wsch. części kraju. Otoczone średniowiecznymi murami, niezbyt wysokimi, ale wzmocnionymi...

VITORIA, główne m. hiszp. prowincji Alava w kraju Basków

Gdzie 21 VI 1813 doszło do zwycięstwa ang. wojsk Wellingtona nad armią Józefa Bonapartego. Armia franc. zebrała się 19 VI wieczorem na przedpolach V., po obu stronach drogi prowadzącej do Madrytu. W ostatnich dniach, w wyniku umiejętnych działań Wellingtona, który parokrotnie zagrażał jej prawemu...

WALENCJA, m. w płd.- wsch. Hiszpanii, stolica prowincji o tej samej nazwie

Zdobyta zaledwie po siedmiu dniach oblężenia 9 1 1812 przez marsz. Sucheta, który w nagrodę otrzymał od Napoleona tytuł ks. Albufery. 18 tys. Hiszpanów dostało się do niewoli. Ich dow., gen. Blake, osadzony został w zamku Vincennes pod Paryżem. Suchet zagarnął w W. 21 sztandarów i 393...