Prototyp

Czytaj Dalej

prototyp

prototyp - kategoria przedmiotów, których kryterium przynależności jest podobieństwo do idealnego egzemplarza, mającego najbardziej typowe wartości we wszystkich wymiarach (cechach); nie musi istnieć rzeczywisty przedmiot, który byłby egzemplarzem takiej kategorii - wystarczy, by dany człowiek dysponował jego —reprezentacją poznawczą.

Rozwój prototypów dla testowania koncepcji produktu przy zastosowaniu stereolitografii i rzeczywistości w irtualnej

Testowanie koncepcji produktu jest rym bardziej niezawodne. im bardziej przypomina ona produkt finalny lub rzeczywiste zdarzenie. Obecnie, dzięki zastosowaniu techniki znanej jako trójwymiarowa „stereolitografia" drukarska, każde przedsiębiorstwo jest w stanie stworzyć trójwymiarowy model produktu...

Prototyp

prototype, z późnołac. prototypus, z gr.