Protestantyzm

Protestantyzm

Czytaj Dalej

Protestantyzm światowy

Na świecie w środowiskach ewangelickichzaprzestano teraz traktować protestantyzm jako produkt zachodnioeuropejski (niemiecki z urodzenia,francuski z adopcji), a uznano, że posłannictwo Reformacji nie jest europejskie, tylko ewangelijne, dlategożaden kraj, żadna kultura i żadna rasa nie mogą go monopolizować.

Reformacja na zachodzie Europy - PROTESTANTYZM WE FRANCJI

Królowa dała się przekonać Gwizjuszom, że jest to świetna sposobność, aby rozwiązać całkowicie problem protestantyzmu we Francji.

Protestantyzm liberalny

Pierwsza wojna światowa i wyłonienie się teologii dialektycznej przy-hamowały na jakiś czas protestantyzm liberalny.

PROTESTANTYZM

Ogólna nazwa chrześcijańskich wyznań i ugrupowań religijnych wyrosłych bezpośrednio a. pośrednio z reformacji XVI w. pod hasłem powrotu do zasad Ewangelii-jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, a także tych ugrupowań i odłamów relig., które powstały później, gł. w okresie drugiej reformacji (XVII...

Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Przypadek protestantyzmu

Dziedzictwo pozostawione przez misje protestanckie młodym Kościołom afrykańskimwydawało się ok. 1958 r. dość odmienne od dziedzictwa katolicyzmu. Dziś żaden Kościółprotestancki czy anglikański zrodzony z dziewiętnastowiecznego ruchu misyjnego nie jestkierowany przez obcokrajowca.

Misyjne ciało...