Prostownik

Prostownik

Czytaj Dalej

Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka

Tak samo jak poprzedni, również i prostownik krótki nadgarstka krzyżuje od przodu powyżej ręki odwodziciel długi kciuka i prostownik krótki kciuka, na poziomie zaś ręki — prostownik długi kciuka.

Mięsień prostownik palców

Prostownik palców jest poza tym najsilniejszym prostownikiem ręki; natomiast działanie jego jako przywo-dziciela nie jest wielkie.

Mięsień prostownik wskaziciela

Włókna mięśniowe przechodzą w płaskie ścięgno, które wspólnie ze ścięgnami prostownika palców biegnie przez czwarty przedział troczka prostowników. Na stopie podobny mięsień występuje stale jako krótki prostownik palców.

Mięsień prostownik długi kciuka

Prostownik długi kciuka w działaniu na stawy ręki jest słabym prostownikiem. Krzyżuje ono ścięgna obu prostowników promieniowych nadgarstka niżej niż oba poprzednie mięśnie.

Mięsień prostownik długi palucha

Ścięgno to biegnie przez przedział boczny troczka górnego prostowników i przez przedział środkowy troczka dolnego prostowników, kieruje się do przodu oraz przyśrodkowo i kończy się na powierzchni grzbietowej podstawy dalszego paliczka palucha.

Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

Prostownik łokciowy nadgarstka jest silnym prostownikiem ręki, ustępując pod tym względem tylko prostownikowi palców. Podczas odwodzenia kciuka kurczy się równocześnie prostownik łokciowy nadgarstka.

Mięsień prostownik krótki palców

prostownik krótki palucha (ra. Wspólny brzusiec krótkich prostowników leży pod skórą i u osób chudych nieraz jest widoczny przez skórę.

Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka

Napięcie ścięgien prostowników wyczuwamy, gdy zaciskamy pięści.

Troczek dolny prostowników

W ten sposób w obrębie całego troczka powstają trzy przedziały, po jednym dla każdego z trzech prostowników Licząc od boku: przez przedział pierwszy przebiega prostownik długi palców, przez przedział drugi — prostownik długi palucha i wreszcie przez przedział trzeci — m.

Mięsień prostownik długi palców

Ścięgno to biegnie przez boczny przedział troczków prostowników górnego i dolnego do przodu oraz ku dołowi i dzieli się na grzbiecie stopy na cztery ścięgna dla czterech ostatnich palców.

Troczek górny prostowników

Dolny brzeg troczka górnego prostowników łączy się na k. piszczelowej z brzegiem górnym odnogi przyśrodkowej troczka dolnego prostowników.

Mięsień prostownik krótki kciuka

prostownik krótki kciuka (m. Przebiega on wzdłuż odwodziciela długiego kciuka i razem z nim pokrywa ścięgna obu prostowników promieniowych nadgarstka oraz przechodzi przez pierwszy przedział troczka prostowników.

Mięsień prostownik palca małego

prostownik palca małego (ra. Długie, cienkie ścięgno biegnie przez oddzielny, piąty przedział troczka prostowników i podąża do palca V, gdzie rozdwajając się przechodzi w rozcięgno grzbietowe.

Troczek prostowników

Biegnące od niego w głąb do kości przedramienia przegrody łącznotkankowe tworzą sześć obok siebie położonych przedziałów — kanałów kostno-włóknistych — dla ścięgien prostowników.

Prostownik U-l

Oznacza to, że w trakcie przeciążenia prąd wyjściowy prostownika jest utrzymywany na poziomie prądu nominalnego, napięcie zaś jest obniżane nawet do wartości bliskich zeru, zależnie od rezystancji obciążenia.

Prostownik U-P-l

Prostownik U-P-l - element siłowni telekomunikacyjnej będący zespołem prostowniczym, który w pełnym zakresie obciążeń stabilizuje napięcie, przy niewielkim przeciążeniu stabilizuje moc i dopiero przy znacznych przeciążeniach stabilizuje prąd (po obniżeniu napięcia do min.

Okolica ramienia tylna i przestrzeń powięziowa mięśni prostowników

W przestrzeni powięziowej mięśni prostowników jest tylko mięsień trójgłowy ramienia i mięsień łokciowy.

Mięsień zginacz dtugi kciuka i mięsień prostownik długi kciuka

Wykonanie: Badający obejmuje kciuk pacjenta i fiksuje jego staw śródręczno-pa-liczkowy. Pacjentowi poleca się zgiąć i wyprostować paliczek dalszy kciuka. Mięsień zginacz długi kciuka znajduje się w głębokiej warstwie mięśni zginaczy i przyczepia się swoim ścięgnem do podstawy paliczka dalszego...

Objaw sztywności prostowników biodrowo-lędźwiowych

Wskazuje na chorobę rdzenia i krążków międzykręgowych u dzieci.

Wykonanie: Dziecko w pozycji na plecach. Badający podnosi wyprostowane kończyny.

Interpretacja: .leżeli przy podnoszeniu obu kończyn dochodzi do odruchowego utrzymywania obu stawów biodrowych w wyproście, świadczy to o uszkodzeniu rdzenia...