Prostota

Czytaj Dalej

PROSTOTA

  PROSTOTA gr. Zasada prostoty (principio di semplicita) — sformułowana m.

Prostota

W znaczeniu moralnym prostota się odnosi do nieskomplikowanej czystości intencji, którą się kieruje człowiek prawdziwie religijny (zob.

Komunikat perswazyjny - ZŁOŻONOŚĆ - PROSTOTA

Zdolność przetwarzania informacji przez konsumenta jest ograniczona. Dlatego też komunikaty powinny skupiać się na 5-7 istotnych charakterystykach produktu. Zbyt złożone przekazy stają się nieczytelne.

Zasada szybkości i prostoty postępowania adm.

Dotyczy tego art. 12 kpa. Zasada ta wnioskuje, aby w celu załatwienia sprawy organy administracji podejmowały szybkie i wnikliwe działania poprzez najprostsze dostępne środki. Sprawy bez dowodów, wyjaśnień, informacji powinny być załatwiane niezwłocznie. Szybkość nie może wpłynąć na odstępstwa od...