Proroctwo

Czytaj Dalej

WRÓŻBY, proroctwa, przepowiednie dotyczące losów jednostek bądź narodów

W dobie romantyzmu upowszechniły się też szeroko proroctwa tzw. ROSTWOROWSKI Ksiądz Marek i proroctwa polityczne, w: Przemiany tradycji barskiej (zbiór.

Definicje - Zagadnienia - Psychologia społeczna, wpływ społeczny, facylitacja społeczna, zachamowanie społeczne, samospełniające się proroctwo, poznanie społeczne, schematy, konformizm, informacyjny wpływ społeczny, normy społeczne

Samospełniające się proroctwo: Jest to zjawisko, które polega na tym, że określone oczekiwania w stosunku do innych osób, samych z siebie lub przyszłych zdarzeń wpływają na zachowanie innych, bądź nas samych, co powoduje spełnienie oczekiwań. Samospełniające się proroctwo jest zjawiskiem nieświadomym i pojawia się w sposób mimowolny.

Proroctwa i przepowiednie - Prekognicja

Prekognicja - zdolność przewi­dywania przyszłych wydarzeń -jest niezwykle rzadkim darem. Ludzie nim obdarzeni nazywani są często „prorokami" i cieszą się popularnością. Te niezwykłe zdol­ności od dawna budziły mieszane uczucia, choć prawie każdy chciałby poznać swą przyszłość. Według...