Proprium

Czytaj Dalej

Proprium w intrerpretacji G. Allporta

Proprium interpretacji Allporta – chcąc uniknąć pomieszania pojęć i szczególnych konotacji terminów „ego” i „ja”, proponuje aby wszystkie funkcje „ja” czy „ego”, nazwać propriacyjnymi (proprius łac. – własny) funkcjami osobowości. Wszystkie te funkcje ( do których zalicza poczucie cielesnego ja, poczucie...