Niedozwolone typy promocji - reklama ingerująca w prywatność klienta

Są to praktyki wywierające psychiczną presję na adresata w celu podjęcia decyzji o kupnie produktu np. przesłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów (odbiór za zaliczeniem pocztowym), nadużywanie technicznych środków przekazu informacji czy nagabywanie w miejscu publicznym.

Niedozwolone typy promocji - reklama odwołująca sie do uczuć klientów

Poprzez wywoływanie lęku,wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci. Sztampowym przykładem są przekazy prezentujące produkty w wyolbrzymionej wielkości lub podkreślające ich wyimaginowane właściwości (np. niezatapialność).

Niedozwolone typy promocji - reklama imitująca neutralna informacje

Aby zapobiec takim proceduromwprowadzono wymóg anonsowania bloków reklamowych sygnałem dźwiękowym czy napisem „reklama". Formą reklamy ukrytej, nie zawsze sprzecznej z prawem, jest product placement. Przykładowo bohater filmu używa tele-faxu marki,,Erixon", a firma płaci wytwórni odpowiedni ekwiwalent...

Niedozwolone typy promocji - reklama porównawcza

Niedozwolone jest przywoływanie marek innych firmi świadome korzystanie z ich zestawień. Czasami identyfikacja porównania wymaga refleksu i namysłu. Ilustracją tego jest reklama soków „Bobofrut", w którejdziecku odmawia się soku takiego jaki ma kolega Kubuś - „Kubuś" to zarazemmarka soków konkurencyjnej...

Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera - PROMOCJA

w głównej mierze składa się z działań reklamowych oraz kształtowania opinii publicznej poprzez bezpłatne relacje w mediach dotyczące kandydata, jego programu i kampanii NIFFENEGGER wyróżnia 4 podstawowe strategie promocyjne: KONCENTRACJI – polega na koncentracji większości wydatków i wysiłków promocyjnych na określonych segmentach wyborców np.

Promocja - instrumenty ,cele, etapy

Bankowość internetowa - czy tradycyjne banki przestaną być potrzebna? Internet jest najwygodniejszym kanałem do wykonywania operacji. Aby dostać się do swojego konta, potrzebny jest komputer podłączony do globalnej sieci i wyposażony w przeglądarkę WWW obsługującą: szyfrowanie SSL/SGC, JavaScript oraz Cookies. Niektóre systemy bankowe używają również appletów Java w przeglądarce. Te wszystkie wymagania spełniają popularne przeglądarki: Internet Explorer i ...

Promocja zdrowia ściaga

Rak piersi - jest jednym z naj częstszych i najgroźniejszych nowotworów złośliwych u kobiet. Częstość zachorowań na nowotwory złośliwe piersi gwałtownie wzrasta po 35. roku życia, a w ogólnej liczbie zachorowań na raka piersi prawie 30% dotyczyło kobiet w wieku przedmenopauzalnym, natomiast pozostałe 70% kobiet w wieku pomenopauzalnym. Rak sutka u kobiet przed 30 r.Ż. występuje rzadko. Czynniki ryzyka raka piersi - Położenie geograficzne - Rak piersi najczęściej ...