Promień

Czytaj Dalej

Co to są promienie X?

Doświadczenia z lampami wyładowczymi doprowadziły do odkrycia promieni X. W ciągu kilku miesięcy zaczęto wykorzystywać nowo odkryte zjawisko w diagnostyce medycznej, choć upłynęło jeszcze kilka lat, nim poznano jego naturę. W 1858 roku niemiecki fizyk i matematyk Julius Pliickner 1801-1868...

PROMIENIE ROENTGENA

Odkrycie.

Promienie rentgena zostały odkryte w roku 1895 przez Wilhelm Conrad Roentgen.W 1901r. dostał za to odkrycie nagrodę Nobla.Badając właściwości promieni katodowych , Roentgen spostrzegł, że leżący w pobliżu rury katodowej ekran pokryty platynocyjankiem baru świecił wtedy, kiedy rura katodowa...

Czym są promienie Röntgena?

Przez kilka lat po odkryciu promieni X (nazwanych później promieniami Röntgena) oraz promie­niotwórczości (dokonał tego Henri Becquerel w 1896 roku) uważano powszechnie, że oba zja­wiska są po prostu strumieniami cząstek. Ten punkt widzenia zyska! na popularności, gdy Thomson w 1897 roku stwierdził...

Co to są promienie rentgena?

Promienie rentgena są, podobnie jak fale radiowe i światło widzialne, falami elektromagnetycznymi, tak jak fale radiowe są one niewidzialne. Powstają w wyniku bombardowania wykonanej z wolframu anody wiązkami elektronów w urządzeniu nazy­wanym lampą rentgenowską. Promieniowanie rent­genowskie wytworzone...

Promienie podczerwone

Promieniowanie podczerwone, podczerwień, IR (ang. Infrared radiation ). Jest to promieniowanie elektromagnetyczne znajdujące się między czerwienią widma widzialnego ( λ=0,74μm ) i krσtkofalowym promieniowaniem radiowym ( --λ= 1-2 mm) . Nie jest widzialna dla oka ludzkiego. Podczerwień dzieli się na trzy...

PROMIENIE NADFIOLETOWE

W przeciwieństwie do omówionych metod, napromieniania promieniami nadfioletowymi (UV) nie można uznać za metodę wyjaławiania. Promienie nadfioletowe charakteryzują się małą przenikliwością i nie są w stanie zabić drobnoustrojów ukrytych w szczelinach i zagłębinach napromienianych przedmiotów...

Efekty działania promieni ultrafioletowych na skórę

Spis treści: 1. Budowa skóry a) naskórek b) skóra właściwa c) tkanka podskórna 2. Cechy skóry 3. Funkcje skóry 4. Czym jest promieniowanie ultrafioletowe? 5. Historia promieniowania UV 6. Podział promieni ultrafioletowych a) UVC b) UVB c) UVA 7. Szkodliwość promieniowania UV - od czego zależy? 8. Czy nasz organizm odnosi jakieś korzyści z opalania? 9. Zagrożenia związane ze zbyt długim opalaniem a) rumień i oparzenie słoneczne b) ...

Inne ubytki promieni stopy

Dotyczą one z reguły braku kk. śródstopia i palców od strony strzałkowej lub piszczelowej i rzadko występują jako wada izolowana. Przeważnie łączą się z takimi wadami, jak wrodzony brak strzałki czy piszczeli, oraz przewężeniami w obrębie goleni i stopy.

Łagodniejszą formą wady jest wrodzone...

ULTRAFIOLETOWE PROMIENIE

Ultrafiolet, nadfiolet, uv, promieniowanie elektromagnetyczne (świetlne) o częstotliwościach pomiędzy zakresem światła widzialnego (światło, fale elektromagnetyczne) a promieniowaniem rentgenowskim: odpowiada długości fali od 390 do około 10 nm (granica pomiędzy promieniowaniem ultrafioletowym a...