Projekcja

Czytaj Dalej

Projekcja w badaniu radiologicznym

W nowszych typach aparatów coraz częściej dobór odpowiedniej projekcji jest możliwy przez skoordynowanie ustawienia źródła promieniowania i detektora promieniowania, względem siebie bez konieczności zmian pozycji badanego.

PROJEKCJA

Jeden z etapów procesu pozna­nia, który według teorii projekcji (przeciwstawnej —^ percepcjonizmowi /2/) polega na tym, że proste wrażenia, będące stanami su­biektywnymi, są obiektywizowane przez podmiot, który je uważa za postrzegany przedmiot zewnętrzny (Ż.

Projekcja automatyczna filmu

Mieści się w nich do 7,5 km taśmy filmowej - ilość wystar­czająca nawet na 4 godziny projekcji, dzięki czemu do wyświetlania wystarczy tylko jeden projektor.