Profaza

Profaza

Czytaj Dalej

PROFAZA

Pierwszy etap mitozy i mejozy. Charakteryzuje się spiralizacją chromatyny, z której powstają chromosomy, zanikiem błony jądrowej i jąderka. Chromosomy są podzielone na chroma-tydy, w mejozie chromosomy homologiczne układają się parami, które nazywają się biwalenty. Między chromosomami homologicznymi...