PROCH

Prochy szczątki, popioły po spaleniu zwłok; zwłoki ludzkie.

Pył (proch)

Niejednokrotnie, np. w Biblii i w literaturze chrzęść, jest symbolem przemijalności człowieka; w Genesis jest także symbolem niezliczonego potomstwa Adama.

Proch czarny

Materiał wybuchowy miotający, najdłużej znany; złożony z siarki, saletry i węgla w odpowiednim stosunku; łatwo zapala metan i pył węglowy; używany głównie w górnictwie odkrywkowym; stosowany do wyrobu lontów, w których tworzy rdzeń, tzw. ścieżkę prochową.