STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

Centrum jest częścią miasta, która: CECHY CENTRUM ; - w stosunku do pozostałych części przestrzeni miejskiej jest obszarem odrębnym pod względem infrastruktury instytucjonalnej, kompozycji urbanistycznej i wartości architektonicznych, - jest obszarem w stosunku do całego miasta względnie niedużym, - jest obszarem najlepiej w mieście usytuowanym pod względem komunikacyjnej dostępności dla swych użytkowników, - jest obszarem o kluczowym znaczeniu ...

SZATA INFORMACYJNA MIASTA. MIEJSCA PAMIĘCI. NAZEWNICTWO ULIC I PLACÓW

Ikoniczne symbole miast: - odnajdujemy je na okładkach przewodników, albumów i map, na ogłoszeniach linii lotniczych i na hotelowych nalepkach, na kartach i znaczkach pocztowych, na obwolutach książkowych i opakowaniach, w postaci drobiazgów produkowanych na całym świecie "na pamiątkę" o różnych miastach.

KONCEPCJA MIASTA IDEALNEGO W RÓŻNYCH EPOKACH (STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE)

Miasto idealne Platona - jego wizja miasta to miasto otoczone murami, na środku miasta - forum, rynek gdzie odbywały się głosowania. Przykładem takiego miasta jest Stary Kraków.

A. SORIA, MILUTIN I MIASTO LINIOWE

Koncepcja miasta liniowego (Milutin) ;kolej była dominującym środkiem komunikacji, w ZSRR próbował to ulepszyć Milutin.

GARNIER I MIASTO PRZEMYSŁOWE

Miasto rozwiązane na prostokątnej siatce modularnej przyjęło wydłużony, dynamiczny kształt, nadając też taki wstęgowy kierunek jego rozwojowi.

HOWARDA "MIASTA OGRODY"

Koncepcja miasta ogrodu (Howard) ; duże miasto traci więzi społeczne kontakt z przyrodą , powstają patologie.

GŁÓWNE TEORIE SOCJOLOGICZNE MIASTA I FORM OSADNICZYCH

Miasta sprzyjają ich uprawianiu, bo: - są one miejscami dużego zagęszczeni ludzi - stwarzają większe występowanie wszelkich zjawisk społecznych Wg Durkheima , można powiedzieć że zagęszczenie fizyczne ludności pociąga za sobą "gęstość moralną" tj.

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

III- CI SPOSÓB SOCJOLOGICZNEGO PODEJŚCIA DO MIASTA Zapoczątkowali na przełomie lat 60-70 Ledrut, Letebure, a zwłaszcza Castells w sławnej "Kwestii miejskiej" MIASTO WG CASTELLSA – to Miejsce szczególnego natężenia i przejawiania się problemów makrospołecznych, w tym zwłaszcza konfliktów klasowo - warstwowych występujących w skali globalnej - skali systemu społeczno - politycznego.

SYSTEMOWE UJĘCIE MIASTA. TRUDNOŚCI SYSTEMOWEJ ANALIZY MIASTA

- kulturowej - jeszcze trudniejsze jest wyodrębnienie wzorów i wartości jakie są specyficzne dla mieszkańców danego miasta i odróżniają je od otaczających wsi czy innych miast, ekspansja miasta powoduje włączenie okolicznych wsi, stają się one dzielnicami danego miasta.

Funkcje miast

Do miast o takich funkcjach należą ośrodki w zagłębiach węglowych: GOP w Polsce - Katowice, Bytom, Gliwice, zagłębie Ruhry w Niemczech - Dusseldorf, Essen, Dortmund, w zagłębiach angielskich - Birmingham, Nottingham, w Zagłębiu Donieckim na Ukrainie - Donieck - miasta transportowe - powstały na wybrzeżach morskich, dogodnych do zakładania portów - Rotterdam, Hamburg, Marsylia, Nowy Jork, Singapur, nad rzekami - miasta wzdłuż Renu ...

Węgry - MIASTA

Drugim, co do wielkości miastem Węgier jest Debreczyn (217 364 mieszkańców) położony na wschodzie kraju, w pobliżu granicy z Rumunią. Jest to zarówno duży ośrodek kulturalny, jak i miasto przemysłowe. Inne duże miasta to Szeged (177 000) i Pecz (169 000).

KRETA - MIASTO

Gdy przybywasz od strony portu, miasto pojawia się wprost przed tobą. W prawo odchodzi ulica Kalokerinou, prowadząca na zachód poza miasto, rynek znajduje się na wprost, a skręcając w lewo w Dikeosinis możesz dojść do Platia Eleftherias.

Ludność na kuli ziemskiej, urbanizacja, miasta

000 (mieszka w nich ponad połowa ludności miast) -miasta liczące ponad 1 mln mieszkańców: . 1990 - 220 (mieszka w nich 1/3 ludności miast) b)zespoły miejskie liczące pow.

Łódź - stare miasto

W przeciwieństwie do innych rejonów Polski za czasów Kazimierza Wielkiego na Mazowszu powstało założono mniej miast (jedynie Piątek i Pabianice) niż podczas panowania Władysława Jagiełły (Stryków, Łódź Tuszyn, Parzęczew, Łask, Rzgów.

Miasta z pobrzeża, pojezierza i innych pasów

,szkoły Wrocław 293km2, 642tys - histor stolic Śląska ,krzyżują się tu szlaki handlowe, Mimo ogromnych zniszczeń zachowało się wiele zabytków: Stare miasto, Ostrów Tumski, panoram racławicka.

Największe miasta świata. Współczesne problemy życia w wielkich miastach

Największe miasto Europy: Moskwa ( 9 000 000) Problemy wielkich miast: - w krajach rozwiniętych - przestępczość, narkomania, dehumanizacja życia - choroby cywilizacyjne ( stres, choroby układu krążenia) - ludzie bezdomni z wyboru i przymusu - napływ cudzoziemców i problemy z ich aklimatyzacją (np.

Nowy Jork - OPIS MIASTA

Prawie w centrum miasta leży Wall Street. Schodząc w głąb miasta natkniemy się na ulicę pełną galerii sztuki. Uważam NY za bardzo interesujące miasto warte zwiedzania.

Włochy - Słynne miasta Włoch

Jest miastem i jednocześnie portem Włoch. Wenecję można nazwać miastem na wodzie , ponieważ zamiast ulic są tam kanały po, których ludzie poruszają się gondolami.

Zróżnicowanie form osadniczych - Miasto i wieś

Na przykład aż 92% ludności Wielkiej Brytanii to mieszkańcy miast.

Prezydent RP

Prezydent przybył wraz z małżonką i złożył przysięgę : " OBEJMUJĄC Z WOLI NARODU URZĄD PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ UROCZYŚCIE PRZYSIĘGAM, ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI POSTANOWIENIOM KONSTYTUCJI, BĘDĘ STRZEGŁ NIEZŁOMNIE GODNOŚCI NARODU, NIEPODLEGŁOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA A TAKŻE, ŻE DOBRO OJCZYZNY I POMYŚLNOŚĆ OBYWATELI BĘDĄ DLA MNIE ZAWSZE NAJWYŻSZYM NAKAZEM.