MEDAL WOJENNY MIAST HANZEATYCKICH

trzech hanzeatyckich miast: Bremy, Hamburga i Lubeki, których herby widniały na awersie.

NYSA, miasto-twierdza na Śląsku

Od pierwszych dni XII 1806 broniła się tu 7-tys. prus. dyw. gen. Kleista. Oblężeniem kierował franc. gen. Van-damme. Na pomoc N. wyruszył z Kłodzka i Srebrnej Góry prus. gen. ks. Anhalt-Pless, ale został rozbity pod Szczawienkiem przez ułanów Legii Polskiej wracających z Neapolu. 28 V1807 ogłoszono...

Miasta

Modele miast przedstawiające miasto jako zespól funkcji egzogenicznych i cndogenicznych nazywa się modelami bazy ekonomicznej (funkcje egzogeniczne bowiem w tłumaczeniu z języka angielskiego bywają nazywane także funkcjami bazowymi).

Cykle życiowe miast

Idea cyklu życiowego znalazła zastosowanie także w badaniu dynamiki miast. Forrestera zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo załamania się rozwoju wielkich miast, jeśli rozwój ten nie jest planowany i kontrolowany.

Inteligentny rozwój miast

Odbudowane i wzmocnione struktury lokalnej komunikacji społecznej zwiększają możliwości miast w nawiązywaniu kontaktów z gospodarką globalną i czerpaniu z tego tytułu korzyści ekonomicznych.

Zmiany w hierarchicznym systemie miast

XX wieku w miastach tych, podobnie jak w grupie innych miast o analogicznym poziomic hierarchicznym, które wprawdzie nie są stolicami państw, lccz pełnią funkcję ośrodków polityczno-administracyjnych i gospodarczych silnych prowincji w większych krajach, podniósł się poziom zamożności, a często zwiększyła się także liczba ludności.

Cykle rozwoju miast i regionów

Stadium pierwsze charakteryzuje ekspansja miast dominujących (pritnate cities), stadium drugie tworzenie się subsystemów miast wokół miast średnich, stadium trzecie zaś wzrost małych miast.

Renowacja i rewitalizacja miast

Renowacji lub odnowy wymagają przede wszystkim dwa rodzaje miast: stare miasta o dużych walorach architektoniczno-urbanistycznych, ale przestarzałym wyposażeniu i otoczeniu, oraz miasta rozwijające się szybko w XIX wieku wraz z postępami industrializacji.

Miasto zwarte a ekspansja przestrzenna

Wskutek tego w miastach tych nie wykształciły się symbole ważne dla tożsamości tradycyjnych miast, mianowicie centra miejskie.

Miasta globalne

Miasta mają wprawdzie swoje organy decyzyjne, a konkurencja z innymi miastami jest częścią procesu formowania się sieci miast globalnych, ale część ta stanowi nieduży element ogólnego procesu. Korporacje działają wewnątrz miast oraz między miastami i to ich działanie przekształca miasta w węzły sieci globalnej.

Miasta w cyberprzestrzeni

Rozpływanie się działalności miast i intensywność powiązań z otoczeniem nasuwa przypuszczenie, że zmiana logiki rozwoju miast i ich związków z otoczeniem stworzy z miast i otoczenia nową strukturę dyssypatywną (por.