PRĘT

Dawna miara długości wynosząca ok. 4,5 m; w XIX w. miara powierzchni gruntów, 1/30 morgi.

Tłoczenie i ciągnienia drutów i prętów

Obróbka plastyczna Obróbka plastyczna - metoda obróbki metali polegająca na wywieraniu narzędziem na obrabiany materiał nacisku przekraczającego granicę jego plastyczności, mającego na celu trwałą zmianę kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu. Zawsze uzyskuje się poprawę własności mechanicznych. Proces kształtowania może przebiegać w warunkach: na gorąco, na pół gorąco lub na zimno (klasyfikacja ta zależy od temperatury rekrystalizacji odkuwki). Technologia ...