Premier

Czytaj Dalej

Premier

Pozycja premiera, jako przewodniczącego Rady Ministrów obejmuje kierowanie jej działalnością i organizowanie jej pracy jako organu kolegialnego.