Prefekt

Czytaj Dalej

BENEDYKT XVI - Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

Prefekt KongregacjiNauki Wiary, chorwacki kardynał Franjo Se-per, jest ciężko chory. Nowy prefekt zmierza do tego celu przede wszystkim poprzez własną twórczośćteologiczną, z której świadomie nie rezygnuje.