Prędkość

Prędkość

Czytaj Dalej

Metody pomiaru prędkości światła

Już rzymski poeta i filozof Lukrecjusz przekonywał w I wieku p.n.e., ze światło biegnie z ogromna prędkością.

Po raz pierwszy prędkość światła próbował zmierzyć włoski fizyk Galileo Galilei, zwany dziś Galileuszem, na początku XVII wieku. Wybrał się mianowicie nocą za miasto ze swym...

Sztuczne satelity i prędkość kosmiczna

Sztuczny satelita, co to takiego, do czego to służy. Jakie satelity w tej chwili istnieją a jakie były kiedyś. Prędkość kosmiczna, na czym to polega, czego to jest prędkość, czy to szybko. Jeśli chcesz się tego wszystkiego dowiedzieć to przeczytaj cały referat. Naprawdę warto dowiesz się wielu...

Wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

W fizyce fale to zaburzenia ośrodka, pola rozchodzące się w czasie i przestrzeni, przenoszące energie bez przenoszenia materii. Opis matematyczny fal to najogólniej mówiąc rozwiązanie równania falowego. Prędkość dźwięku w określonym ośrodku jest prędkością rozchodzenia się w nim zaburzenia mechanicznego. Prędkość dźwięku w powietrzu (a także ogólnie - w gazach) wyraźnie zależy od temperatury (ściślej od pierwiastka kwadratowego z temperatury wyrażonej w ...

Zagadnienia zw. z wykresem Ancony (kontrakcja, współczynnik strat prędkości; natężenie oraz prędkość przepływu)

Natężenie przepływu- w przestrzeni objętej przepływem wydzielamy pewną powierzchnię F, która nie jest powierzchnią prądu. Chcemy obliczyć natężenie przepływu przez tę powierzchnię. Weźmy w tym celu pod uwagę wektor dF elementarnej powierzchni w dowolnym punkcie P, leżącym na powierzchni F. Wektor prędkości v w tym punkcie nachylony jest do wketora dF pod kątem α. Kontrakcja – strumień wypływający przez otwór w ścianie lub dnie zbiornika wykazały, że przekrój ...

Jaka jest prędkość satelitów?

Zależność pomiędzy prędkością obiegu a odległo­ścią od Ziemi znana była już w XVII w. W swym dziele dotyczącym grawitacji Izaak Newton podał tę zależność w odniesieniu do Księżyca. Dziś przy obliczaniu orbit sztucznych satelitów korzystamy z tego samego prawa. Jeśli na satelitę nie...

Prędkość narastania natężenia

Prędkość narastania impulsu jest ważnym parametrem w zabiegach elektrostymula-cji, natomiast mniejsze znaczenie ma w metodzie TENS. Impulsy o wolno narastającym natężeniu (tzn. takie, że szczytowa amplituda zostaje osiągnięta po dość długim czasie) z reguły nie wywołują żadnej reakcji w prawidłowo...

Formaty plików audio. Różnica pomiędzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. Prędkość bitowa bitrate

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Olsztynie Technikum nr 7 Formaty plików audio Olsztyn 2008 Spis treści 1.Formaty plików audio. 2 Wav 2 Aac 2 AIFF 2 Ogg 3 Asf 3 Mp1 3 Mp2 3 Mp3 3 MP3PRO 3 Mp4 3 Wma 3 Midi 4 Ac3 4 2. Różnica miedzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. 4 3.Prędkość bitowa bitrate 6 1.Formaty plików audio. Wav - Jest to format plików dźwiękowych stworzony przez firmę Microsoft i IBM. Wave bazuje na formacie RIFF, poszerzając go o ...

Prędkość skracania mięśnia

prędkość skracania mięśnia; war­tość wymierna, której maksymalne parametry związane są między inny­mi z rodzajem mięśnia, z długością jego włókien, z obciążeniem.