Prawnik

Prawnik

Czytaj Dalej

"Prawnicy rządzą światem???"- esej

W USA prawnicy zaczynają rządzić światem, społeczeństwem, a u nas można z powodzeniem stwierdzić, że starsi, doświadczeni prawnicy rządzą środowiskiem adwokackim.

Prawnicy okresu iuris prudentia i świeckiej (okres klas)

Inni znani prawnicy tej szkoły to Neratius Priscus i Iuventius Celsus, członkowie rady cesarskiej Hadriana. W późniejszym okresie zatarły się różnice dzielące szkoły, a głównymi prawnikami stali się trzej prawnicy - prefekci pretorianów.

PRAWNICY RZYMSCY OKRESU KLASYCZNEGO

prokulejańska – założyciel – Antistius Labeon; Proculus; Neratius Priscus; Publius Juventius Celsus (syn) - autor definicji prawa; prawnicy II wieku (rozwinięty okres klasyczny) zanik różnic szkół; przedstawiciele: Salvius Julianus (bardzo ceniony prawnik; Digesta – 90 ksiąg) Caecilus Africanus (uczeń poprzednika); Sextus Pomponius (jedyny historyczny rys rozwoju jurysprudencji – „Liber singularis ...

FREISLER ROLAND (1893-1945) - prawnik

Niemiecki prawnik, gorący zwolen­ni k Adolfa Hitlera i nazizmu, od 1934 r.

PRAWNICY OKRESU PRZEDKLASYCZNEGO

pontifex maximus – najwyższy kapłan respondere de iure – porady prawne Nauka prawa w tym okresie rozwinęła się w następujących kierunkach: Cavere – układanie formularzy czynności prawnych Agere – układanie formuł procesowych Respondere – udzielanie odpowiedzi na pytania prawne (ta działalność szczególnie się rozwinęła) Rzymscy prawnicy: Najwybitniejszym był Marcus Tulius Cycero