Prawica

Prawica

Czytaj Dalej

Jakimi poglądami charakteryzują się partie od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy?

Centroprawica to określenie sił politycznych bardzo umiarkowanych w dążeniu do wcielenia w życie prawicowych idei (podobnie centrolewica). Skrajną prawicę tworzą ugrupowania populistyczne, radykalnie nacjonalistyczne i faszystowskie.

LEWICA I PRAWICA

XVIII, a wyrazu prawica od pocz. (Gdy dajesz jałmużnę) niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni, łac.