POLONIJNA PRASA

1950 migracje wojenne przekształcały się w wychodźstwo stałe, prasa ich była uważana za prasę emigracji motywowanej politycznie. Kolejna pod względem wielkości i trwałości jest prasa polonijna we Francji, gdzie emigracja zarobkowa ma własne pisma od 1920, łącznie z prasą emigracji polit.

HISTORIA PRASY

Gomułka zwraca „Tygodnik Powszechny” prawowitym właścicielom Bolesław Piasecki- broni stalinizmu w artykule; „Instynkt Państwowy” (pisząc ze może dojść do anarchii)   VIII PLENUM KC   Kulminacja politycznego przesilenia, którego katalizatorem były media, głównie prasa/ Prasa budując charyzmat przywódczy Gomułki uczyniła z niego polityka zdolnego do prowadzenia w miarę samodzielnej ...

Historia prasy

    ZJEDNOCZENIE RUCHU ROBOTNICZEGO I JEGO KONSEKWENCJE ( GRUDZIEŃ 1948)   Odrzucenie ponad półwiecznej tradycji czasopiśmienniczej ruchu socjalistycznego Przejęcie bazy technicznej i redakcyjnej kilkunastu tytułów dla potrzeb prasy PZPR Wchłonięcie przez RSW „PRASA” struktur pepesowskiej Spółdzielni Wydawniczej „WIEDZA” Początek końca pionu prasowego ...

HISTORIA PRASY W XX W.

Wiek XX w historii prasy był okresem znaczących zmian na rynku prasowym.   W XX wieku wykształcił się podział prasy codziennej na wielkonakładowe, ilustrowane dzienniki sensacyjne o niewielkiej objętości (prasa bulwarowa).

Nowa rzeczywistość, nowa prasa

Wykupują oni około 75% polskiej prasy ogólnopolskiej oraz około 1/3 prasy regionalnej. Boom prasowy w Polsce nie uwzględnił jednak możliwości i sytuacji ekonomicznej, nie bez znaczenia pozostał też fakt, że ogromnym konkurentem dla prasy stała się telewizja.

WOLNOŚĆ PRASY

W pierwszym przypadku wolności do czegoś chodzi o to, że prasa ma prawo do swobodnej krytyki, poszukiwania źródeł informacji, do zachowania tajemnicy na temat pochodzenia tych informacji.

Prasy do klejonki

Oprócz pras śrubowych o długości standard (3500/4500/5500/6500 mm) firma może wykonać na zamówienie prasy o specjalnych wymiarach . Prasy śrubowe mogą zostać wyposażone w taśmę zasilania, urządzenie smarujące klejem oraz taśmę załadowczą.

Prasy membranowe

Prasa sterowana jest z tablicy elektrycznej, na której znajdują się wszystkie urządzenia sterujące dla łatwego posługiwania się prasą. Cykl pracy prasy przy pokrywaniu elementów przestrzennych folią PVC z zastosowaniem podciśnienia bez membrany.

Książka i prasa (1914 - 1978)

Urządzono tam w parafiach miesiąc prasy katolickiej,utworzono prasowe biuro (The Press Service) do zbierania informacji z całego świata, angażowano korespondentóww Stanach Zjednoczonych i w Europie.

DEFINICJA „PRASY” ORAZ JEJ WADY

i brzmi następująco: „Prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem lub nazwą, numerami bieżącymi lub datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące lub powstające w wyniku postępu ...

Prasa

Drugi okres transformacji rynku prasowego charakteryzuje kontynuacja żywiołowego procesu powstania nowych periodyków i proces likwidacji koncernu RSW, który miał 244 tytuły prasowe i 82 przedsiębiorstwa.

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - WYKORZYSTANIE PRASY JAKO PRZEKAŹNIKA INFORMACJI O FIRMIE

Podstawowe formy działań public relations w prasie W ramach działań prasowych wykorzystywane są następujące formy publikacji: - informacje prasowe i artykuły (patrz rozdział IV), - konferencje, pokazy i prezentacje (patrz rozdział VII), - wywiady, - testy i konkursy.

Prasa i czasopisma katolickie

Chociaż prasa katolicka się rozwijała, to ustępowała prasie wolnomyślnej, zwłaszcza co do liczby dzienników. Piotra, by zajęła się rozwojem prasy katolickiej.

1990 - nowa prasa

Francuska grupa prasowa "Presse Participations Europennes" Roberta Hersanta przejmuje 49% udziałów wydawanego wcześniej przez RSW dziennika Rzeczpospolita. Jednak Tadeusz Mazowiecki zrozumiał, że w nowej rzeczywistości prasowej nie ma miejsca na pismo o takim charakterze.

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Elitarność i popularność prasy

Reklama prasowa pomagała zdobywać czytelników. Biblioteki publiczne oraz domowe księgozbiory świadczyły o rosnącej randze tego komunikatora oraz o elitarności książki w dobie dominacji prasy popularnej i kina.

MŁODA I STARA PRASA

często przez publicystów młodej prasy idealistami. KMIECIK Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885), W.

1989 wolność prasy

Upadek komunizmu to przemiany polityczne, przemiany, które bezpośrednio wpłynęły na rynek prasowy w Polsce. Jednak nikt nie miał pomysłu na to, jak ma wyglądać nowa rzeczywistość w świecie ekranu, radia i prasy.

PRASA DO SŁOMY

PRASA DO SŁOMY — maszyna do prasnwania słomy i siana: prasy budowane są jnu’maszyny samodzielne lub zespoły mechanizmukonstmkcyjme związane z młocarniami iukkombajnami. Wydajność pras waha sięw granicach od 1,5 do 2,5 ton na godzinę.

PRASA JAKO CZWARTA WŁADZA

Często nawet mówi się o prasie jako o czwartej władzy. Świadczy to ogromnej roli prasy, jaką posiada nieprzerwanie od tego okresu.

Prasa teraźniejsza

Można powiedzieć, że polski rynek prasowy, stał się rynkiem "normalnym". Można również stwierdzić, że pod względem graficzno-edytorskim nasza prasa dorównuje obecnie prasie europejskiej.