Praga

Stara Praga chociaż intensywnie modernizowana, zachowała swój pierwotny wygląd; uliczki są tu wąskie i kręte, co chwila natknąć się też można na wspaniałe zabytki architektury, głównie budowle gotyckie i barokowe.

Wpływ uniwersytetów europejskich na życie intelektualne w Polsce (1384 - 1434) - Uniwersytet Karola w Pradze

W latach 80- tych napłynęło do Pragi wielu studentów z Królestwa Polskiego, późniejszych mistrzów krakowskich: Stanisław ze Skarbimierza Bartłomiej z Jasła Mikołaj z Pyzdr Stefan z Czerska zwany Maldota Paweł Włodkowic a także Czesi: Maurycy Rvacka Jan Sylwan (Hieronim) z Pragi Stefan Palec.

PRAGA (1)

Hradczany; Mały (Mała Strana); Złoty (Złota Praga). Symfonia praska D-dur KV 504 (1786) Mozarta, wykonana następnego roku w Pradze czeskiej (stąd nazwa), gdzie wzbudziła zachwyt i od razu zapewniła kompozytorowi sławę.

HIERONIM z PRAGI, Jan Sylwan OSBCam

Husem,jego zwolennikami - Hieronimem z Pragi i Jakubem zeStříbra) oraz wstąpił do norbertanów na Strahovie; przybywszy1394 jako spowiednik i kaznodzieja na dwór króla WładysławaII Jagiełły, ukończył w Akademii Krak.

HIERONIM z PRAGI

Wiklifa dc Czech i upowszechniałje w przekładach; jako świecki nauczyciel i mówcawystępował przeciw przewadze obcokrajowców w Pradze,głosząc przy tym skrajne hasła patriotyczno-mesjanistyczne.

Katedra Św. Wita w Pradze

Wita jest wyjątkowym, niezwykłym i charakterystycznym miejscem w Pradze, które zawsze i regularnie przyciąga wielu turystów. Wita jest nie tylko jednym z najcenniejszych zabytków, ale także jednym z symboli Pragi.

AGNIESZKA z PRAGI, zw. też Agnieszką Czeską, bł. OSCI

1205 w Pradze, zm. 1233 założyła w Pradze szpital, przy którym powstał później zakon krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, i klasztor klarysek, do którego wstąpiła 1234 i który uczyniła ośrodkiem odnowy rel.

HERMAN z PRAGI bp.

w Pradze, zm. w Awinionie i kustoszem katedralnymw Pradze; 1337 zosta!

Święta Agnieszka z Pragi

Agnieszka z Pragi (Agnieszka Czeska), królewna, ksieni (1205 - 1282). Agnieszka z Pragi przedstawiana jest w habicie franciszkańskim.

Cerkiew na Pradze

Cerkiew służyła napły­wającej ludności rosyjskiej i wojsku stacjo­nującemu na Pradze.

PRAGA (2)

Nazwa prawobrzeżnej części Warszawy; początki jej sięgają zapewne XI w., ale w dokumentach wspomniana dopiero w 1543. Nazwa obu miast od prażenia, tj. wypalania lasu dla uzyskania ziemi ornej.

BARTŁOMIEJ z PRAGI OFM

Żył w XIII w., Mis. bp nominat.

Pochodził prawdopodobnie z Czech; znany jest z działalnościprowadzonej 1255-57 w Polsce na rzecz utworzeniabpstwa mis. w Łukowie (dla Jaćwięgów).B. wystąpił 17 IV 1255 na wiecu w Zawichoście jako pośrednikmiędzy księciem Bolesławem Wstydliwym a kapitułąkrak. w...

PRAGA, wsch. część Warszawy, na prawym brzegu Wisły

W I 1807 Napoleon rozkazał zmodernizować znajdujące się tam fortyfikacje z czasów powstania kościuszkowskiego. Zajmowali się tym inżynierowie franc., którym podporządkowano poi. żoł. wykonujących prace ziemne. 1807--1809 wyburzono kilkaset domów, by oczyścić przedpole fortyfikacji.

Na mocy...