Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

Wydaje się, że omawiając wspólnie poglądy filozoficzne i polityczne należy rozpocząć od tych pierwszych. Co prawda polityka jest z oczywistych względów bardziej związana z rzeczywistością i wydarzeniami historycznymi danego okresu, lecz to filozofia stanowi często teoretyczny model wyznaczający ramy...

Kierunek prądu krwi w tarczycy

Dla regulowania kierunku prądu krwi w żyłach tarczowych górnych stale występują zastawki; występują one również w sieciach żylnych wewnątrz- i zcwnątrztorebkowych; na ogół brak ich natomiast w żyłach dolnych, gdzie, jak wspomniano, czynne jest ssące działanie wewnątrzpiersiowe. Poza tym w...

Zamrażarka i wyłączenie prądu

Czy któraś się orientuje, przez ile godzin jedzenie w zamrażarce może wytrzymać bez prądu? Tzn myślę, że ono wytrzyma, chodzi raczej o moje zdrowie

Współczesne prądy i kierunki w pedagogice XX wieku - charakteryzacja

PRĄDY: REKONSTRUKCJONIZM – powstał w USA. W Polsce uprawiany jako odmiana postmodernizmu. Zakłada iż zmiana społeczeństwa jest nieunikniona. Przyszłość ludzkości toczy się poprzez naprzemienność kolektywizmu i autokracji. Wiele grup społecznych posiada własne upodobania, jedne kierują się w stronę autokracji, inne w stronę demokracjo kolektywnej. Subkulturą zawodową, która może połączyć interesy obydwu tendencji są zdaniem rekonstrukcjonistów nauczyciele. Są ...

PRĄDY CZYNNOŚCIOWE

Powstają wskutek przepływu jonów między miejscem pobudzonym aniepobudzonym w tkance nerwowej, mięśniach i gruczołach, są przejawembioelektrycznej czynności tkanek (nerwów, mięśni szkieletowych, serca,mózgu). Prądy czynnościowe mogą być mierzone przez -> EEG, -> EKG, ->EMG.

Amplituda prądu (natężenie)

Uważam, że, bez względu na stosowaną metodę, w praktyce klinicznej należy przestrzegać tradycyjnej zasady „do uzyskania widocznych skurczów dobrze znoszonych przez pacjenta”. Próg tolerancji pacjenta ma zawsze największe znaczenie, jednak podczas każdego zabiegu powinny występować widoczne lub wyczuwalne...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - LUTERANIZM

 (Niemcy, Skandynawia, Francja, Czechy, Węgry, Polska) Twórcą był Marcin Luter. Istotne jest podejście wyznawców do Biblii. Głosili bowiem, że można ją interpretować indywidualnie, że należy tłumaczyć je na języki narodowe, że Kościół nie jest jedynym autorytetem rozumiejącym Biblię. Kościół na...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - KALWINIZM

 (Francja, Szwajcaria, Niderlandy)  Twórcą był Jan Kalwin. Kalwiniści głosili teorię predestynacji czyli wierzyli w przeznaczenie, w to, że każdy człowiek ma swój los zapisany w gwiazdach. Przeznaczone jest mu niebo lub piekło, a życie to realizacja ustalonego scenariusza. Propagowali ideał pracy i...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ANGLIKANIZM

Nurt powstały w Anglii. Ruch ten powstał z natury politycznej i prywatnej. Henryk VIII chciał poślubić Annę Boleyn, a kościół katolicki zabraniał mu (odmowa rozwodu). Dlatego król Anglii sam mianował siebie zwierzchnikiem kościoła anglikańskiego i poślubił ukochaną, którą i tak skazał na...

PODSTAWOWE PRĄDY UMYSŁOWE I RELIGIJNE - ARIANIE

Zwani też jako bracia polscy. Nurt ten rozwinął się w Polsce i był nurtem radykalnym bo głosił oprócz założeń religijnych również hasła społeczne. Arianie potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę wyrzeczenia się majątku. W połowie XVII wieku wygnano ich

Koncepcje odnowy Rzeczpospolitej w dobie renesansu i ich związek z prądami humanistycznymi epoki

Pisarze epoki odrodzenia często wysuwali propozycje reformy Rzeczpospolitej. Naczelnym, choć nigdzie nie sformułowanym postulatem intelektualistów było porównanie idealnego ustroju państwa do tego ustroju, jaki istniał w rzeczywistości, po to, aby wysunąć konkretne wnioski dotyczące poprawy. Problem...

Glówne prady umyslowe sredniowiecza

teocentryzm - poglad sprowadzajacy caloksztalt spraw ludzkich do Boga jako jedynej, najwyzszej wartosci, podporzadkowujacy celom pozaziemskim wszystkie dziedziny zycia i dzialalnosci czlowieka. scholastyka - wyjasnianie i uzasadnianie droga poszukiwan rozumowych dogmatów, orzeczen, prawd uznawanych przez...

SENTYMENTALIZM NA TLE INNYCH PRĄDÓW OŚWIECENIA – PRZYKŁĄDY LITERACKIE

Sentymentalizm – to kierunek umysłowy i literacki w Europie w drugiej połowie XVIII wieku, ukształtowany w opozycji do klasycyzmu i obowiązujących rygorów społecznych i estetycznych, głoszących prymat uczuć nad rozumem oraz powrót ludzkości do pierwotnej prostoty i życia w bliskim kontakcie z naturą. W...

Prąd błądzący zewnętrzny

Część p.b., która płynie w określonym obwodzie zewnętrznym, powstałym przypadkowo (np. → obwód strzałowy, linki uziemiające) lub utworzony celowo (np. obwód pomiarowy).

Antymonastyczne prądy

Rozwój monastycyzmu interesował pogan, którzy jednak oceniali go według zewnętrznych pozorów.Pogański historyk Zozimos posłużył się zarzutem, często powtarzanym później, że mnisi przez wyrzeczeniesię małżeństwa są bezużyteczni dla ludzkości. Chrześcijańscy cesarze obawiali się nieraz...