Prąd stały a indukcyjny

Różnice:

*źródłem prądu stałego jest różnica potencjałów

*źródłem prądu indukcyjnego jest zmiana strumienia magn obejmowanego przez ten obwód Podobieństwa

*oba prądy są źródłem pola magn

*uporządkowany ruch elektronów Indukcja magn a samoindukcja magn Zjawiskiem indukcji magn nazywamy...

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator. Budowa silnika prądu stałego jest bardzo prosta. Składa się on przede wszystkim z dwóch przeciwnych biegunów magnetycznych, cewki, która jest zrobiona z wielu zwojów, komutatora czyli dwóch...

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

Jednym z licznych zastosowań silnika elektrycznego prądu stałego są silniki trakcyjne w lokomotywach, elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz tramwajach i trolejbusach. Silnik trakcyjny to nic innego jak silnik zainstalowany w pojeździe, który napędza zestawy kołowe (1 zestaw kołowy to dwa koła...

Charakterystyka krów morskich

Krowy morskie Przodkowie współczesnych syren, zwanych krowami morskimi, były zwierzęta wywodzące się z tego samego pnia, co przodkowie słoni.

Doktryny wojenne mocarstw morskich

Na początku I WŚ we wszystkich liczących się marynarkach świata panowała koncepcja stoczenia jednej lub dwóch generalnych bi-tew całymi flotami, a po pokonaniu przeciwnika blokada jego portów w celu zdobycia panowania na morzu. Na początku XX w. teorie te nie miały już praktycznie zastosowania, lecz...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OKRESU

Wiek XIX nazwano stuleciem żelaza, maszyn i pary. Znalazło to odzwier-ciedlenie również w technice wojennej. Szybki rozwój przemysłu spowodował olbrzymie zmiany we flotach wojennych. Gdy w 1853 r. wybuchła wojna (zwa-na wojną krymską) między Rosją a Turcją, po stronie której stanęły Anglia i Francja...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OPISY NAJWAŻNIEJSZYCH BITEW MORSKICH WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

1. Pierwsza bitwa okrętów parowych 

Wadę tę natychmiast wykorzystał dowódca "Władimira" komandor Butakow, zajmu-jąc pozycje za rufą Turka i "częstując" go salwami swej dziobowej baterii. Kie-dy tylko "Perwas-Barchi" chciał wykonać zwrot z zamiarem użycia...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Początkowy okres wojny i działania floty angielskiej

Brakowało mu przede wszystkim piechoty morskiej dla wysadzenia desantu, więc postanowił cierpliwie poczekać na nadejście spodziewanych posiłków.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Wypad floty angielsko - francuskiej pod Kronsztad

W pierwszych dniach czerwca 1854 r. na Bałtyk przybyła eskadra francu-ska w składzie 9 okrętów liniowych (w tym 1 parowy), 7 fregat (1 parowa) i 4 uzbrojonych statków parowych z pędnikami kołowymi. Dnia 12 czerwca zespół francuski, liczący w sumie 20 okrętów, połączył się z eskadrą angielską w...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Atak na Bomersund

Siły desantu liczyły około 10 000 piechoty morskiej.

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Drugi wypad floty sprzymierzonych pod Kronsztad

Działania w roku 1854 nie przyniosły żadnych znaczących sukcesów dla żadnego z sojuszników. Dlatego w roku następnym Admiralicja Brytyjska wy-ciągnęła wnioski z ubiegłorocznych działań i swą flotę pod dowództwem admi-rała Dundasa wyposażyła w 36 małych kanonierek i okrętów moździerzowych, które...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Desant angielsko - francuski pod Wyborgiem

W połowie czerwca sojusznicza flota weszła na wody Zatoki Wyborskiej. Trzon floty zatrzymał się w zewnętrznej części zatoki, a w stronę portu wysłano tylko kanonierki z desantem. Po dopłynięciu na dostateczną odległość spuściły one na wodę małe łodzie, na których znajdowali się...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - Bitwa o Sveaborg

Po porażce pod Wyborgiem flota sojusznicza przeszła pod Sveaborg, jedną z głównych baz rosyjskich, i zaczęła formować bardzo pomysłowy szyk w którym głównym atutem miały być okręty moździerzowe i kanonierki. Okręty liniowe i fregaty przeznaczono do ognia dalekiego i wspierania okrętów mniejszych...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - ZNACZENIE WOJNY KRYMSKIEJ W HISTORII ROZWOJU FLOTY

Potyczki w czasie wojny krymskiej są więc bardzo ważnym epizodem w historii wojen morskich oraz rozwoju wojennej myśli technicznej, a także taktyki prowadzenia działań wojennych na morzu.

Poglądy i prądy filozoficzne oraz polityczne w pierwszej połowie XIX wieku w Europie

Wydaje się, że omawiając wspólnie poglądy filozoficzne i polityczne należy rozpocząć od tych pierwszych. Co prawda polityka jest z oczywistych względów bardziej związana z rzeczywistością i wydarzeniami historycznymi danego okresu, lecz to filozofia stanowi często teoretyczny model wyznaczający ramy...

Rywalizacja Sparty i Aten w świecie greckim - ATEŃSKI ZWIĄZEK MORSKI I ZWIĄZEK PELOPONESKI

Na mocy zawar-tego pokoju Ateńczycy wydali Sparcie całą flotę z wyjątkiem 12 okrętów, zbu-rzyli fortyfikacje, uznali hegemonię Sparty w Grecji i rozwiązali Ateński Związek Morski .

WIELKIE WYPRAWY MORSKIE HISZPANÓW I PORTUGALCZYKÓW. PRZYCZYNY, CELE, PRZEBIEG, SKUTKI

Konsekwencje wypraw morskich. Morskie wyprawy Europejczyków były możliwe dzięki takim wynalazkom jak :zastosowanie igły magnetycznej, wynalezienie nowego statku dalekomorskiego o nazwie karawela.

Pożyczka morska

Udzielana właścicielowi statku dla importu, później także dla eksportu i naprawy statku. Dłużnik zobowiązany był do jej zwrotu i odsetek (nie wymagających specjalnej umowy – wystarczyła nieformalna) pod warunkiem przybycia statku do miejsca przeznaczenia (warunek zawieszający). Określano trasę...

KLASYFIKACJA OBSZARÓW MORSKICH PAŃSTWA

Morski pas przyległy i szelf kontynentalny Obszar poza granicami morza terytorialnego, na który szereg państw rozciąga swą władzę w pewnych dziedzinach dla ochrony swych interesów, nazywamy morskim pasem przyległym.

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKÓW MORSKICH

Prawo międzynarodowe wymaga, żeby każdy statek posiadał określoną (i tylko jedną) przynależność państwową. Przynależność ta jest szczególnym węzłem łączącym statek z państwem i wiąże się z nią szereg konsekwencji prawnych. Statek nabywa przynależność przez rejestrację w określonym...