WOJNA MORSKA - Odrębność wojny morskiej

Wojna morska jest w wyższym stopniu wojną gospodarczą niż wojna lądowa,gdyż zmierza do zniszczenia handlu przeciwnika.

WOJNA MORSKA - Metody i środki wojny

Miny i torpedy-prawo haskie ogranicza ich stosowanie,zakazuje stosowania min automatycznych

Korsarstwo-upoważnienie statków prywatnych do zajmowania statków nieprzyjacielskich,które stawały się ich łupem,utraciło znaczenie w XXw .W deklaracji paryskiej z 1856 państwa wyrzekły się kosarstwa

Blokada...

WOJNA MORSKA - Prawo łupu

Własnosc nieprzyjacielska z wyjątkiem tej znajdującej się na stsatku neutralmnym,chyba ze stanowi kontrabande wojenną podlega prawu łupu.Nie obejmuje ono przybrzeżnych statków rybackich,kartelowych,żeglugi lokalnej,statków sanitarnych służacych bezpieczeństwu żeglugi lub przeznaczonych do nadań...

WOJNA MORSKA - Kontrabanda wojenna

Są to towary przeznaczone na cele wojenne i dostarczane stronom wojującym wbrew zakazowi.Podlega zaborowi także wówczas,gdy stanowi własność neutralną.Deklaracja londyńska przyjęła podział kontrabandy na bezwzględną(materiały używane wyłącznie na wojnie-broń,amunicja itd.)i warunkową(mogą...

Adm. komunikacji i łączności lądowej, morskiej, powietrznej, łączności

Transportu i Gospodarki Morskiej. Komunikacja wodna - regulowana jest przez przepisy o żegludze śródlądowej i o żegludze morskich statków handlowych.

Oceany i morza, ruchy wody morskiej

Prądy morskie – są to potężne rzeki przemierzające powierzchniowe warstwy oceanów i mórz.

Typy WYBRZEŻY morskich - ich charakterystyka

Brzeg morski możemy podzielić na: - brzeg wysoki; - brzeg niski.

Charakterystyka Polskich portów morskich

W okresie międzywojennym jedyny port morski polski do czasów wybudowania Gdyni.

Charakterystyka środków transportu - Żegluga morska

Jednak dopiero wprowadzenie maszyny parowej jako napędu statków o konstrukcji metalowej pozwoliło na szybki rozwój ilościowy światowej floty morskiej i wzrost pracy przewozowej przez nią wykonywanej. Punktem styczności transportu lądowego z morskim są porty.

Energia w przyrodzie - Energia pływów morskich

Pływy morsie i oceaniczne powstają dzięki przyciąganiu Księżyca i Słońca, przy czym znacznie większa jest siła grawitacji Księżyca, w wyniku tego przyciągania tworzą się dwa wały pływowe, z których jeden jest zwrócony do Księżyca, a drugi równoważący powstaje po przeciwnej stronie Ziemi. W...

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - ŻEGLUGA MORSKA

Morska flota Polski składała się w 1989 r. Polska ma cztery duże porty morskie: Gdańsk, Gdynię, Szczecin i Świnoujście.

Ukształtowanie dna morskiego

Arnolda Guyota, zwane też górami stołowymi charakteryzują się płaskimi szczytami ściętymi niegdyś przez fale morskie, gdy góra wystawała ponad poziom morza.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Intoksykacja organizmów morskich

Ocenia się, że obecny poziom stężenia tych związków może być groźny dla początkowych stadiów rozwoju ryb i innych organizmów morskich. Dowiedziono też, że ma ujemny wpływ na wyższe ogniwa łańcucha pokarmowego - drapieżne ptaki i ssaki morskie.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Degradacja środowiska morskiego

Degradacja środowiska morskiego postępuje również od dna, gdzie w osadach dennych, oraz w wodach głębinowych pogarszają się warunki tlenowe środowiska.

Mierniki prądu stałego - Mierniki magnetoelektryczne

Miernikami magnetoelektrycznymi nazywamy mierniki, w których odchylenie organu ruchomego następuje w wyniku współdziałania pola magnetycznego magnesu trwałego i ruchomej cewki, przez którą płynie prąd.

Magnes trwały z nabiegunnikami, wykonanymi z e stali magnetycznie miękkiej, stanowi element nieruchomy...

Mierniki prądu stałego - Mierniki elektrodynamiczne

Miernikami elektrodynamicznymi nazywamy mierniki, których odchylenie organu ruchomego następuje w wyniku oddziaływania elektrodynamicznego dwóch cewk, przez które płyną prądy. Cewka ruchoma osadzona na osi, do której jest przymocowana wskazówka, znajduje się wewnątrz cewki nieruchomej. W wyniku...

Mierniki prądu stałego - Mierniki elektromagnetyczne

Zasada działania miernika elektromagnetycznego polega na oddziaływaniu pola magnetycznego cewki przewodzącej prąd, na ruchomy rdzeń ferromagnetyczny umieszczony w tym polu. Wskazówka połączona z rdzeniem wskazuje wartość prądu przepływajcego przez cewkę. Im większy prąd przepływa przez cewkę, tym...

Napięcie elektryczne - Czym jest prąd elektryczny

Przepływ prądu elektrycznego lub, prościej, prąd elektryczny to uporządkowany ruch jonów lub elektronów.

Aby płynął prąd muszą być spełnione dwa warunki :

W obwodzie elektrycznym musi być źródło napięcia.

W obwodzie muszą być elektrony lub jony, czyli nośniki prądu.

Natężenie prądu I...

Napięcie elektryczne - Cieplne skutki przepływu prądu elektrycznego

Przyrost energii wewnętrznej przewodnika jest równy pracy, jaką wykonują siły pola, przesuwając ładunek. ?Ew = W = Uq

W = UI ·?t

Prąd elektryczny wykonuje pracę, bo zmienia energię źródła na energię wewnętrzną przewodnika, a ta w postaci ciepła przekazywana jest otoczeniu. W = I2R · ?t

W =U2/R...

Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Napięcie elektryczne- różnica potęncjałów pomiędzy pomiędzy dwoma naelektryzowanymi w różnym stopniu ciałami.

Istnienie napięcia warunkuje przepływ padu eklektycznego [U]=1V Urządzenia wytwarzające napięcie:

Ogniwo

Akumulator

Prądnica

Naładowany

kondensar

Natężenie elektryczne-...