Praca naukowa

Czytaj Dalej

Rodzaje prac naukowych

Można je bowiem dzielić ze względu na charakter ogólny na prace naukowe i popularnonaukowe; kryterium podzialu moze byc także forma publikacji, a wiec przykladowo : bibliografia, słownik, podrecznik, monografia, artykuł, recenzja; a takze sposób ujęcia : praca syntetyczna, analityczna i sprawozdawcza.

Naukowa praca i recenzja książki

Poprzez Blanquiem, koła w czesno socjalistyczne i grupki komunistyczne, dotarła do Związku sprawiedliwych Marksa z Engelsem, którzy tworząc zręby naukowego socjalizmu współorganizując międzynarodowy ruch robotniczy – wyłuskali idee równości z opłotków spiskowo marzycielskich, sekciarsko-religijnych i wprowadzili ją na szeroki trakt Rewolucji Równości, czyli Rewolucji Socjalistycznej.

Dyscypliny naukowe zajmujące się pracą

Dyscypliny naukowe zajmujące się pracą: 1.

Z historii nauki administracji - Początki "naukowej organizacji pracy"

W końcu XVIII i na początku XIX w. pojawiła się nauka kameralistyki. Były to jednak tylko zalecenia przeplatane rozważaniami o wykonywaniu dyrektyw centralnych organów adm. państwa. W drugiej połowie XIX w. niemiecki teoretyk L. Stein przeprowadził szereg badań dotyczących nauki adm. Przełom XIX i XX w...

Umowa o prace

 

Umowa o pracę - to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Jest to czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i...

Urlopy, wydajność pracy

1.Urlop wypoczynkowy(coroczny, nieprzerwany, płatny)

Wymiary urlopu:

20 dni-jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat

26 dni-jeżeli pracownik pracuje ponad 10 lat

Tytuły ukończenia:

-Zasadnicza szkoła-czastrwania nauki(max.3 lata)

-Średnia szkoła zawadowa(max 5 lat)

-Śerdnia szkoła...

Wynagrodzenie za prace

Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi "do ręki", przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia...

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Siły dodawały mu jego pragnienia dokonania wielkich odkryć naukowych, które spowodowałyby odmianę na lepsze losu wielu ludzi.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

Żeromskiego, jak najdalsze od naukowego dystansu i powstrzymywania się od ocen, świadomie moralizatorskie - zbliżało się wręcz do pozytywistycznej tendencyjności.

Motyw pracy.

 

Motyw pracy.

 

Pisarze i poeci od najdawniejszych czasów dostrzegali wartości pracy, ale nie do tego stopnia co twórcy polskiej literatury XIX i XX wieku. Kult pracy miał w Polsce podłoże historyczne. Po nieudanych zrywach niepodległościowych , zaczęto poszukiwać nowych dróg do wydźwignięcia kraju z...

Motyw pracy.

Motyw pracy.

 

Pisarze i poeci od najdawniejszych czasów dostrzegali wartości pracy, ale nie do tego stopnia co twórcy polskiej literatury XIX i XX wieku. Kult pracy miał w Polsce podłoże historyczne. Po nieudanych zrywach niepodległościowych , zaczęto poszukiwać nowych dróg do wydźwignięcia kraju z...

Praca i energia

Podstawowym zagadnieniem dynamiki jest określenie ruchu punktu, jeżeli znana jest siła działająca na ten punkt. W pierwszym kroku wyznaczamy przyspieszenie  a = F/m

MOTYW PRACY W LITERATURZE,SPOJRZENIE NA PRACĘ(POZYTYWIZM)

Już od wieków praca była źródłem utrzymania, pewnego rodzaju spełnieniem i dobrodziejstwem. To dzięki ciężkiej pracy ludzie dochodzili do fortuny, dorabiali się majątków, budowali fabryki. Jednak niektórzy pomimo swej ciężkiej, mozolnej pracy nie dorobili się niczego. Byli wykorzystywani przez...

Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?

Siły dodawały mu jego pragnienia dokonania wielkich odkryć naukowych, które spowodowałyby odmianę na lepsze losu wielu ludzi.

WSTĘPY DO PRAC

1.”Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest”. Rozważanie o złożoności natury ludzkiej.

Człowiek jest istotą tajemniczą, mroczną, nieokiełznaną, a czasami zaskakującą i zadziwiającą. Charakter i zachowania człowieka były i są przedmiotem wnikliwej uwagi badań wielu psychologów...

PRACA JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ CZŁOWIEKA.

Żeromskiego, jak najdalsze od naukowego dystansu i powstrzymywania się od ocen, świadomie moralizatorskie - zbliżało się wręcz do pozytywistycznej tendencyjności.

"Syzyfowe Prace" - streszczenie

        Syzyfowe Prace były pisane w Szwajcarii, gdzie autora zafascynował tamtejszy system oświaty, znakomite szkolnictwo. Książka, odwołująca się do kieleckich doświadczeń pisarza, została po raz pierwszy wydrukowana w czasopiśmie Nowa Reforma w Krakowie 1897 roku. Jest to pierwsza z wszelkich...

Afirmacja codziennej pracy

Umiłowanie życia, afirmacja codzienności w dziełach literackich jest mało popularna. Mało tego, przecież niektórzy bohaterowie literaccy nigdy nie pracowali! Według mnie jest to spowodowane faktem, że każdy ma we własnym życiu aż nadto pracy i nie widzi żadnego piękna w codziennych zajęciach...

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mottem rozwazan

Praca - jedno krótkie slowo znaczace tak wiele, na przestrzeni wieków uroslo do rangi filozofii, motta i symbolu przezycia gatunku ludzkiego. Na poczatku ludzkosci praca polegala na zbieraniu ziól, owoców i polowaniu oraz zbudowaniu sobie dachu nad glowa. To wystarczalo do zycia i wychowania potomstwa, nikt nie...