Pożytki

Czytaj Dalej

Pożytki (fructus)

Pożytki naturalne friuctus naturales – organiczne płody jakiejś rzeczy lub odłączone części składowe, uzyskiwane w ramach jej naturalnej eksploatacji jako przychód z niej. Owoce nie oddzielone od rzeczy macierzystej nie były samoistnymi rzeczami w przeciwieństwie od owoców odłączonych fructus separati...

Mikołaj Rej - Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami: panem, wójtem a plebanem, którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają, a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata

Krótka rozprawa miedzy trzemi osobami: panem, wójtem a plebanem, którzy i swe, i innych ludzi przygody wyczytają, a takież i zbytki, i pożytki dzisiejszego świata (1543) to najlepsza satyra polska XVI wieku. Trzy rozmawiające z sobą osoby: pan, wójt i pleban, są przedstawicielami trzech warstw...

Nabycie własności na pożytki naturalne

Pożytki powstawały w skutek odłączenia od rzeczy macierzystej. Należały one z chwilą odłączenia do właściciela rzeczy macierzystej, posiadacza w dobrej wierze i emfiteuty. Natomiast z chwilą zebrania stawały się własnością użytkownika cudzej rzeczy macierzystej.

O pożytkach z wątpliwości

Zygmunt Bauman „O pożytkach z wątpliwości” - Polityka Impuls moralny jest bardzo słaby, krótkowzroczny. Z wiekiem nie nabiera sprawności ani wytrwałości. Łatwo się gubi, kiedy tylko znajdzie się nieco dalej od bezpiecznej strefy, w której łatwo wyznacza się granice dobra i zła. Wszyscy mamy świadomość, że wojny i plagi są złem. Jednak mimo tej świadomości nasze postępowanie przyczynia się do nich. Problem więc polega nie na naszej nieświadomości dobra ...

Niziny Polskie-Pożytki

Pożytki z polskich nizin Nizina Wielkopolska jest obszarem, na którym występują złoża węgla brunatnego (wydobywany w okolicach Bełchatowa) oraz soli kamiennej (Kłodawa). Przy kopalni w Bełchatowie wybudowano elektrownię spalającą węgiel brunatny. Oba te zakłady tworzą integralną część Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Prócz złóż naturalnych Nizina Wielkopolska słynie z krajobrazu wybitnie rolniczego. Głównymi uprawami są: pszenica, żyto,

Pożytki z ujęcia kulturowego dla socjologii prawa

Ze spojrzeniem na prawo w szerszym kontekście, z wyjściem poza świat norm prawnych, z zastosowaniem do prawa podejścia „kulturologicznego" związane są określone oczekiwania. Według S. Russockiego, pozwoli to na:

1) zintegrowanie wyników badań różnych dyscyplin,

2) przybliży prawo „zwykłym...

Nabycie własności na pożytkach

Własność na owocach nabywał właściciel rzeczy z chwilą ich odłączenia i stania się samodzielnymi rzeczami fructus separati. Wyjątkami były nabycie własności przez: bonae fidei possessora rzeczy, emfiteuty (dzierżawca wieczysty); natomiast użytkownik dopiero z chwilą zebrania rzeczy, a nie...

Organizacje pożytku publicznego

Podstawą prawną jest ustawa z 07. 04. 1989 r. prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest to dobrowolne, trwałe, samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych. Zrzeszenie to grupa społeczna o charakterze celowym, której uzasadnieniem istnienia jest zaspokajanie określonych potrzeb osób zrzeszających się. Definicja stowarzyszenia zawarta w rozporządzeniu Prezydenta RP z 27. 10. 1932 r. to: związek osób zdążających zgodnie z prawem do osiągnięcia wspólnego ...

Pożytki z socjologii dla urbanistów

Socjologia jest bez wątpienia jedną z gałęzi nauk społecznych, zajmującą się badaniem sposobu funkcjonowania i zmian zachodzących w społeczeństwie. Bada naturę ludzkiego zachowania, procesy i struktury, które łączą lub dzielą ludzi. Pojęcia socjologii nie można jednoznacznie zinterpretować, gdyż każdy z socjologów opisuje ją inaczej, i tak: -Jan Szczepański definiuje pojęcie socjologii ?Socjologia poszukuje praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się ...

Pożytki z socjologii dla urbanistów

Socjologia jest to nauka o życiu społecznym, więzami między ludzkimi i jednostce. Człowieku jako istocie społecznej. Jest nauką, której przedmiotem jest ogół zjawisk i procesów związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozpadem różnych form życia społecznego oraz zjawisk społecznych. Termin ? socjologia ? wprowadził francuski filozof August Comte w 1838 roku. Wcześniej zamiast pojęcia ? socjologia ? używano terminów ? filozofia społeczna ? lub ?

"POŻYTEK"

Oryginalna potrawa wg przepisu J.Schulz i E.Uberhuber z książki "Leki zBożej Apteki". "Zmieszać i ześrutować w młynku do mielenia kawy po 2łyżki pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa. Dodać 2 łyżki otrąb pszennych,rodzynki lub siekane skórki pomarańczowe. Gotować 5 minut w 1/2 l wody.

Zdjąć z ognia...

Pożytek pszczeli

Zasób występujących wprzyrodzie surowców pochodzenia roślinnego,wykorzystywanych przez pszczoły jako pokarmoraz służących im do wytwarzania miodu i pierzgi. P.p. stanowią: pyłek kwiatowy,nektar, spadź, a czasem in. soki roślinne. Rozróżnia się p. pyłkowy, nektarowy i spadziowy.