Niemowlę w II kwartale życia

Dziecko 4-miesięczne leży już stabilnie na plecach, zaczyna chwytać celowo. Chwyt jest izolowany, łokciowy bez towarzyszącego ruchu całego ciała i bez współtowarzyszących odruchów (chwytny rąk zanika i pojawia się otwarcie dłoni). Dziecko „chwyta wzrokiem", gdy fiksuje wzrok. Odbywa się także...

Niemowlę w III kwartale życia

Dziecko w 7 miesiącu życia uzyskuje umiejętność obrotu z brzucha na plecy (powrót), potrafi się utrzymać (zatrzymać) na boku (trudniej jest zatrzymać się niż poruszać się), podciąga się z podporu na kolanach i w miejscu huśta tułów w przód i tył oraz na boki.

Huśtanie się jest etapem około...

Objawy zaburzeń rozwoju w pierwszym trymestrze życia

Zaburzenie rozwoju motorycznego niemowląt w pierwszym trymestrze można rozpoznać za pomocą reakcji ułożeniowych ciała w przestrzeni. Już w pierwszych 6 tygodniach życia pojawiają się nieprawidłowe reakcje uło-żeniowe, których w żadnym okresie rozwoju motorycznego nie można uważać za...

Regionalny poziom gospodarki uczącej się

Obejmuje zarówno poziom krajowy, jak i międzynarodowy i globalny.

Redukowanie zachowań kolidujących z jakością życia

Pacjenci z tendencjami. samobójczymi przejawiają mnóstwo zachowań, które choć bezpośrednio nie zagrażają życiu, jednak powodują, że jest ono nieszczęśliwe i niełatwo zmienia się na lepsze. U nastolatków zachowania takie obejmują: dysfunkcjonalne interakcje w relacjach interpersonalnych (np...

STRESY W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA

Wiara w siebie powstaje w wyniku dobrego treningu i solidnej wiedzy. Trzeba ją mieć, zar.im znajdziemy się w sytuacji zagrożenia. Fakt. że czytacie tę książkę, wskazuje, że chcecie ją zdobyć - to dobry punkt wyjścia. Wiara w siebie pozwoli przezwyciężyć przerażenie, nudę, izolację i...

Pielęgnowanie i obserwacja noworodka w pierwszych dobach życia

Podstawową zasadąpostępowania z noworodkiem jest bezwzględne przestrzeganie higieny, utrzymanie w czystości nie tylko dziecka, ale także jego otoczenia. Należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia, w którym noworodek przebywa, oraz dbaniu o właściwy dobór ubrania dla niego, tak by go nie przegrzewać ani...

Metody badania jakości życia związanej ze zdrowiem

Świadczenie osobom w podeszłym wieku usług pielęgnacyjno-medycznych na bardzo wysokim poziomie jest nie tylko nakazem wynikającym z postępu nauk medycznych i rozwoju cywilizacyjnego, ale również obowiązkiem humanitarnym i moralnym.

Współczesne koncepcje jakości życia

Obiektywnymi czynnikami podlegającymi ocenie są: sytuacja rodzinna i materialna, osiągnięty poziom wykształcenia, więzi międzyludzkie, zdrowie i inne.

W jakim celu stosuje się pomiary jakości życia związanej ze zdrowiem?

Badania te mają również walor ściśle poznawczy, gdyż pozwalają określić ogólny poziom jakości życia pacjentów z poszczególnymi schorzeniami przewlekłymi.

Narzędzia służące do pomiaru jakości życia

Badanie subiektywnej oceny stanu zdrowia chorych, szczególnie przewlekle, stanowi istotny czynnik poznawczy i praktyczny, który może przyczynić się do podniesienia poziomu opieki sprawowanej nad pacjentem.

Szczepienia w pierwszych 24 godzinach życia i w 2. miesiącu życia

Od czerwca 1994 roku w 1. dobie życia, obok dotychczasowego szczepienia BCG przeciw gruźlicy (żywymi, osłabionymi prątkami śródskórnie w lewe ramię), wszystkie noworodki szczepi się obowiązkowo przeciw WZW B domięśniowo w udo. Noworodki matek zakażonych HBV poza szczepionką w ciągu 24 godzin powinny...

Rozwój dziecka do 7 roku życia

W pojęciu tym mieści się: a» dojrzałość intelektualna (proporcjonalny do wieku metrykalnego poziom rozwoju umysłowego); •    dojrzałość społeczna (możliwość dobrego funkcjonowania w gronie rówieśników); •    dojrzałość fizyczna (dobry stan zdrowia, rozwój i sprawność fizyczna); •  dojrzałość immunologiczna (dostateczna odporność dziecka, uzyskana m.

Geneza pojęcia jakości życia

Opracowanie i zastosowanie w praktyce kwestionariuszy służących badaniu jakości życia pozwala obliczyć poziom satysfakcji i zadowolenia z życia oraz poczucia szczęścia jednostki.

Definicje jakości życia

Na jakość życia jednostki wpływa w złożony sposób jej zdrowie fizyczne, stan psychiczny, poziom niezależności, interakcje społeczne i interakcje z najistotniejszymi cechami środowiska (WHOQOL Group).

Jakość życia a wymiar zdrowia

Jakość życia związana jest blisko z pojęciem szczęścia, a rozstrzyganie o tym przekracza kompetencje medycyny, dlatego w naukach medycznych wprowadzono pojęcie jakości życia zależnej od zdrowia (ang. health-related ąuality of life, HRQGL). Po raz pierwszy zdefiniował je Shipper jako funkcjonalny efekt...

Znaczenie badań nad jakością życia związaną ze zdrowiem

Terapia ma na celu osiągnięcie zarówno cełów medycznych, jak i pożarne -dycznych, szczególnie w przypadku chorób nieuleczalnych (poprawa ogólnie pojętego komfortu życia).

•    Zwrócenie uwagi na chorego przez ocenę całościowego wpływu choroby i jej leczenia na życie chorego człowieka jako...

Przyczyny stanów zagrożenia życia u dzieci

We wstrząsie zapotrzebowanie tkanek organizmu na tlen nie może być wystarczająco pokryte jego dostarczaniem (niedobór tlenowy).

Rozróżnia się, zależnie od przyczyny, następujące rodzaje wstrząsu:

#    Wstrząs krwotoczny (hipowołemiczny), wywołany zmniejszeniem objętości krwi krążącej...