Pożegnanie

Czytaj Dalej

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Pożegnanie z Marią"

Obraz życia w okupowanej Warszawie w świetle opowiadania

"Pożegnanie z Marią" Relacja o powszednim warszawskim dniu pod okupacją 

- akcja opowiadania rozgrywa się w Warszawie pod okupacją, kiedy narrator - Tadeusz był jeszcze na wolności, przed dostaniem się do obozu i pracował w przedsiębiorstwie...

POŻEGNANIE Z MARIĄ, zbiór opowiadań T. Borowskiego

POŻEGNANIE Z MARIĄ, zbiór opowiadań T. Borowskiego, wyd. w Warszawie 1948. Złożony z dwóch opowiadań przedr. z tomu Byliśmy w Oświęcimiu, wyd. 1946 w Monachium (Dzień na Harmenzach, Proszę państwa do gazu), i trzech napisanych po powrocie do kraju (Pożegnanie z Marią, Śmierć powstańca, Bitwa pod...

POŻEGNANIE JESIENI, powieść S.i. Witkiewicza

POŻEGNANIE JESIENI, powieść S.i. Witkiewicza, powst. 1925, wyd. w Warszawie 1927 z przedm. autora. Podobnie jak w późniejszym —> Nienasyceniu, Witkiewicz wpisuje dojrzewanie i upadek młodego dekadenta w katastroficzną panoramę rozwoju społ. (powieść jest antycypacją przyszłości). Gnany „niepokojem...

Poezja wobec katastrofy - Pożegnanie Dwudziestolecia

Zanim doszło do wybuchu wojny 1939 roku, przewidywano ją, i to coraz dokładniej. Pro-gnozy wojenne pojawiały się nie tylko w tajnych naradach dowództwa sił zbrojnych, ale i wpublicystyce, i w prywatnych rodaków rozmowach. Katastrofę przepowiadali także poeci.

Tak –poznaję:

to na pewno

Ja,

postawiony...

Jak się żyje w obozie śmierci? - Pożegnanie z Marią, Kamienny świat

Sprawa obozów koncentracyjnych jest częstym tematem w naszej literaturze powojennej. Jest to oczywiste — dla wielu ludzi było to najstraszniejsze przeżycie, dla wszystkich jest to najstraszniejsze wspomnienie, wspomnienie czegoś wstydliwego i przerażającego, czegoś, co w historii ludzkości nie powinno...