Najczęstsze przyczyny pożarów

Pożar- to niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, które stwarza zagrożenie dla ludzi i obiektów objętych pożarem. Warunkiem zapoczątkowania i przebiegu procesu jakim jest pożar (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie czworokątu spalania: · materiał palny · utleniacz · ciepło · skomplikowane reakcje łańcuchowe Pożary należą do grupy najważniejszych zagrożeń zarówno czasu wojny, jak i pokoju (pożary naturalne i wywołane działalnością ...

El Nino - POŻAR W PARKU YELLOWSTONE

Po raz kolejny człowiek przekonał się, jak mierna jest jego kontrola nad światem przyrody. To, co natura "zepsuła", tylko ona sama mogła "naprawić". Na szczęście dla Florydy zbawienne deszcze nastąpiły już po kilku tygodniach. Wystarczyły odpowiednie wiatry, by wilgotność znad oceanu przesunęła...

Przyczyny powstawania pożarów oraz środki gaśnicze

 

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:

nieostrożność i beztroska osób dorosłych i dzieci w obchodzeniu się z ogniem

w pomieszczeniach w których znajduje się ogień otwarty, robi się pranie, myje podłogi, używając płynów łatwopalnych

ludzie opuszczający mieszkanie i...

Ochrona przecwipożarowa - podstawowe wiadomości na temat pożaru, pierwsza pomoc

Ochrona przeciwpożarowa: to zapobieganie i zwalczanie pożarów. Przyczynami powstawania pożarów mogą być: - wadliwa instalacja urządzeń elekt, lub nieprawidłowe używanie urządzeń instalacji urządzeń elekt. - użytkowanie urządzeń elektrycznych przez różne osoby, - samowolne naprawianie - nieostrożne zachowanie się wynikające z braku wyobraźni, zabawa dzieci zapałkami - przechowywanie cieczy łatwopalnych lub parujących, w których są źródła otwartego ognia ...

Jak gasić pożary?

Motopompa strażacka jadąca na sygnale do pożaru jest najzwyklejszym samo­chodem strażackim wiozącym wodę. Wiezie on 9- lub 15-metrową teleskopową drabi­nę ratowniczą i około 1 365 litrów wody. Jednak­że ta woda jest używana tylko wtedy, gdy braku­je innych źródeł, gdy strażacy dojadą do...

Jak gasić pożary lasów?

Większe pożary lasów są trudne do gaszenia. W 1982 r. pożar lasu na Borneo rozprzestrzenił się na ponad 36000 km2 niszcząc 13500 km2 za­lesionych terenów. Pożar szalał przez 10 miesię­cy, zanim nie nadeszły coroczne deszcze. Podczas suchego lata w 1988 r. w Parku Na­rodowym Yellowstone w stanie...

POŻAR

Por. Ogień; Piorun. Pożar Chicago, szalejący od 8 do 11 X 1871, zniszczył centrum miasta; wg legendy wznieciła go krowa, która kopnęła latarnię w stodole niejakiej pani O'Leary.

Pożar Moskwy od 15 do 20IX 1812, w czasie okupacji miasta przez wojska napoleońskie, zniszczył 70% budynków; stał się on...

Jak gasić pożary urządzeń wiertniczych?

Jednym ze sposobów radzenia sobie przy poża­rach urządzeń wiertniczych jest zdmuchnięcie płomienia ładunkiem nitrogliceryny umieszczo­nym nad głowicą odwiertu, przy wcześniejszym polewaniu wierzchołka szybu wodą. Po detonacji nitrogliceryny wybuch zdmuchuje, gaz i tlen z od­wiertu nie dając...

El Nino - TRAGICZNY POŻAR

Krajem, który najsilniej ucierpiał z powodu aktywności Dzieciątka, jest Indonezja. Pod koniec ubiegłego roku nawiedziła ją katastrofalna susza, a w konsekwencji gigantyczny pożar dżungli na wyspach Jawa i Borneo. Spłonęło kilkaset tysięcy hektarów lasu, a smog, który przedostał się do atmosfery...

Z DYMEM POŻARÓW...

Wiersz Chorał (cz. 10 Skarg Jeremiego) napisany przez Kornela Ujejskiego pod wrażeniem powstania chłopskiego w 1846 w Galicji do melodii Józefa Nikorowicza.

Pieśń ta w czasie zaborów przez długi czas pełniła funkcję hymnu patriotycznego.

Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej

Do Ciebie, Panie, bije...

Julian Ursyn Niemcewicz - POŻAR, BAJKA ORYGINALNA (1794)

  W obszernym domie, z dawna zamieszkanym, Lecz jak się zdaje, na klęski skazanym, W domie, gdzie mieszkał bogaty i mierny, Zajął się pożar niezmierny. Co bardziej jeszcze powiększyło trwogę, Ze wszech stron wiatry srogie, Wznosząc iskry, dym, płomienie, Ognistą łoną niebieskie sklepienie...

Pożar endogeniczny

Pożar powstałyz przyczyn wewnętrznych na skutek przemian chemicznych zachodzących w ciałach palnych bądź ich domieszkach w określonych warunkach.