Powszechność

Czytaj Dalej

ZASADY BUDŻETOWE - powszechność (zupełność, budżetowanie brutto)

Zasada ta jest postulatem, obejmuje ogół wydatków i dochodów państwa, czyli dochodów i wydatków publicznych, nie może być ona jednak w pełni zrealizowana, gdyż wyraża ją postulat aby wszystkie jednostki państwowe wchodziły do budżetu całością swoich dochodów i wydatków, tj. aby były budżetowane...

Zasada powszechności prawa wyborczego i jej gwarancje

Zasada powszechności- to czynne i bierne prawo wyborcze. Prawo czynne w znaczeniu przedmiotowym to ogół przepisów uprawniających obywateli do wpływania na kreowanie organów przez powoływanie ich piastunów w drodze głosowania. Prawo bierne w znaczeniu przedmiotowym to ogół przepisów określających warunki...

Problem powszechności norm

Normy podtrzymywane i chronione przez oficjalne instytucje kontroli społecznej nazywa się normami zinstytucjonalizowanymi Istnienie tych norm umożliwia rozpatrywanie organizacji społecznych ról społecznych, systemów moralnych, religijnych czy polityczny a nawet całego społeczeństwa globalnego jako struktur...

Zasada powszechności w prawie wyborczym

Zasada ta określa krąg podmiotów, którym przysługują prawa wyborcze i wymaga, by wszystkim w zasadzie dorosłym obywatelom państwa przysługiwało co najmniej czynne prawo wyborcze.

Przesłanki posiadania czynnego prawa są w Polsce jednolite w odniesieniu do wszystkich procedur wyborczych...

OGÓLNOŚĆ (powszechność)

 

OGÓLNOŚĆ (powszechność) nłc. generalitas, ~ universalitas; ang. generality; fr. generalite; nm. Allgemeinheit

1. t. pozn. W przeciwstawieniu do szcze­gółowości, jednostkowości — funkcja ujęć intelektualnych takich jak -^ pojęcie (1) czy -^ idea (IIAb) ogólna (-^ gatunek /I, 2/, urodzaj /I...

Trzy kategorie ludzi wyłączonych z prawa wyborów (kryteria powszechności wyborów)

a) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są niepełnoletnie. Żeby wziąć udział w wyborach trzeba być pełnoletnim;

b) w wyborach nie mogą brać udziału osoby, które są skazane na pozbawienie praw wyborczych;

c) w wyborach nie mogą brać udziału ludzie ubezwłasnowolnieni prawomocnym...

Gerontologia - Na czym polega powszechność procesu starzenia się

Proces powszechny – nikt go nie uniknie, żadne ucieczki w medycynę takie jak operacje nie pomogą, bardzo zróżnicowany; jedni starzeją się szybciej inni później.

Starzenie się – jest to normalny długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, zachodzący w osobniczym rozwoju żywych organizmów, także...