Powięź przedramienia

Czytaj Dalej

Powięź przedramienia

Włókna powięzi przedramienia przebiegają zasadniczo okrężnie; są one ustawione prostopadle do długiej osi przedramienia i często są ścię-gniste, szczególnie w części bliższej.

Kości przedramienia

wtedy „fizjologiczne odwiedzenie przedramienia" występuje bardzo wyraźnie, możemy mówić o ramieniu koślawym (ramieniu X) (cubitus valgus), podobnie do nogi X.

Powięź karku

Powięź karku (fascia nuchae) jest cienką łącznotkankową błoną położoną bezpośrednio pod m. czworobocznym i m. równoległobocznym. Rozpoczyna się na powierzchni dolnej łuski potylicznej i pokrywa mm. płatowate i m. półkolcowy głowy. Przyśrodkowo łączy się z więzadłem karkowym, do przodu...

Powięź piersiowa

Powięź piersiowa (fascia pectoralis) składa się z dwóch blaszek, z których blaszka powierzchowna powleka przednią powierzchnię m. piersiowego większego, blaszka głęboka zaś jego powierzchnię tylną. Blaszka powierzchowna przyczepia się u góry do przedniego brzegu obojczyka, gdzie łączy się z...

Powięź obojczykowo-piersiowa

Powięź obojczykowo-piersiowa (fascia clavipectoralis). M. podobojczykowy jest objęty mocną ścięgnistą powięzią (fascia subclavia) która łączy się z okostną obojczyka i jako powięź obojczykowo--piersiowa zstępuje ku dołowi, wypełnia trójkątną powierzchnię między brzegiem dolnym m...

Powięź wewnątrzpiersiowa

Powięź wewnątrzpiersiowa (fascia endothoracica). Powierzchnia wewnętrzna żeber i mm. międzyżebrowych wewnętrznych jest pokryta delikatną błoną łącznotkankową, powięzią wewnątrzpiersiową, która przechodzi w warstwę tkanki łącznej, pokrywającej powierzchnię górną przepony, jako tzw...

Powięź powierzchowna brzucha

Powięź ta (fascia superficialis*) jest dość gruba, wyposażona w liczne włókna sprężyste. Ku górze łączy się ona z powięzią piersiową, przyśrodkowo — z kresą białą, ku dołowi zaś jest ściśle zrośnięta z więzadłem pachwinowym. W miejscu gdzie nad więzadłem pachwinowym (nieco powyżej i...

Powięź podskórna brzucha

Powięź podskórna {fascia subcutanea) pokrywa tkankę podskórną tłuszczową od wewnątrz. U osób bardzo otyłych tkanka podskórna zawiera potężną warstwę tłuszczu, która może dochodzić w niektórych miejscach do 10—15 cm grubości. Szczelinowata przestrzeń między powięzią podskórną a powięzią...

Powięź poprzeczna brzucha

Powierzchnia tylna m. poprzecznego brzucha i jego przedniego rozcięgna jest pokryta powięzią poprzeczną {fascia transversalis), która znajduje się między nim a otrzewną. Od kresy łukowatej aż do miednicy powięź ta przylega bezpośrednio do m. prostego brzucha ; w okolicy pępka jest mocniejsza (fascia...

Powięź szyi

Powięź szyi {fascia cervicalis) składa się z poszczególnych blaszek. Blaszki te tworzą nie tylko pochewki dla mięśni oraz wielkich naczyń i nerwów, ale rozpięta jak błony między poszczególnymi mięśniami, nadają kierunek ruchom mięśni i w pewnym stopniu hamują je. Poza tym ograniczają...

Powięź policzkowo-gardłowa

Powięź policzkowo-gardłowa (fascia buccopharyngea). Ze wszystkich mięśni wyrazowych tylko m. policzkowy ma własną powięź. Powięź ta jest bardzo cienka i pokrywa powierzchnię zewnętrzną mięśnia; do przodu w okolicy kątów ust stopniowo zanika, przechodząc w luźną tkankę łączną, ku tyłowi...

Powięź skroniowa

Powięź skroniowa (fascia temporalis) zamyka dół skroniowy w komorę kostno-włóknistą, w której leży m. skroniowy. Jest to powięź bardzo mocna, rozpięta między łukiem jarzmowym a kresą skroniową górną. Rozpoczyna się ona wzdłuż tej kresy i tu łączy się z okostną. Powierzchnia wewnętrzna...

Powięź przyusznicza i powięź żwaczowa

Powięź przyusznicza i powięź żwaczowa (fascia parotidea et fascia masseterica). Rozpoczynają się one w górze na bocznej powierzchni łuku jarzmowego; powięź żwaczowa pokrywa żwacz cienką, lecz mocną warstwą aż do jego przedniego brzegu; ku tyłowi przechodzi ona w powięź przyuszniczą, która...

Powięź naramienna

Powięź naramienna (fascia deltoidea). M. naramienny jest pokryty na obu swych powierzchniach cienką powięzią. Powięź ta przyczepia się u góry do kości wzdłuż przyczepów m. naramiennego, poza tym łączy się z powięziami sąsiednich mięśni.

Powięź nadgrzebicniowa

Powięź nadgrzebicniowa (fascia supraspitiata). Powięź ta pokrywa m. nadgrzebieniowy i przyczepia się dokoła dołu nadgrzebieniowego. Jest to powięź na ogół bardzo mocna i odporna w części przyśrodkowej; w kierunku bocznym stopniowo staje się cieńsza i gubi się wreszcie pod sklepieniem kostnym...

Powięź podgrzebieniowa

Powięź podgrzebieniowa (fascia infraspinata). Łącznie z dołem podgrzebieniowym powięź podgrzebieniowa. analogicznie do poprzedniej, wytwarza zamkniętą komorę kostno-włóknistą. Tak jak powięź nadgrzebicniowa jest ona bardzo mocna i odporna. Przyczepia się dokoła dołu podgrzebieniowego i przykrywa...

Powięź podłopatkowa

Powięź podłopatkowa (fascia subscapulańs). Powierzchnia przednia m. podłopatkowego jest przykryta bardzo cienką powięzią. Do boku łączy się ona z powięzią pokrywającą m. kruczo-ramienny. Powięź ta wraz z dołem podłopatkowym ogranicza komorę kostno-włóknistą dla m. podłopatkowego. Tak samo...

Powięź pachowa

Powięź pachowa (fascia axillaris). Stanowi ona przedłużenie powięzi piersiowej, która z bocznego brzegu tego mięśnia w jego dolnej części przerzuca się na brzeg przedni m. najszerszego grzbietu. Tworzy ona podstawę jamy pachowej. Powięź pachowa jest wzmocniona dwoma silnymi, łukowatymi pasmami...

Powięź ramienia

Z przedramienia wstępują na ramię dwa pnie żylne, które biegną powierzchownie na powięzi. Koniec dolny powięzi przyczepia się do trzech wyniosłości kostnych; obu nadkłykci oraz wyrostka łokciowego i przedłuża się w powięź przedramienia.

Mięśnie przedramienia

Znacznie mniej dostępna jest bruzda łokciowa przedramienia (sulcus antebrachii ulnans); przebiega ona w dalszej połowie przedramienia, równolegle do poprzedniej, po stronie promieniowej zginacza łokciowego nadgarstka; w głębi znajduje się nerw i naczynia łokciowe.