Powięź

Czytaj Dalej

Powięź szeroka

Powięź szeroka {fascia lata). Powięź ta obejmuje ściśle mięśnie uda. W przeciwieństwie do powięzi ramienia ma ona szczególnie mocne, ścięgniste utkanie, ponieważ służy nie tylko jako osłona mięśni, ale spełnia również ważne zadanie w mechanice stawu kolanowego (p. m. napinacz powięzi...

Skład powięzi tarczowej

Odpowiednio do swego położenia między gruczołem a przylegającymi narządami powięź tarczowa jest niejednolita. Do przodu przechodzi ona i) w blaszkę przedtchawiczą powięzi szyjnej, może więc uchodzić za część tej blaszki. Bocznie łączy się ściśle 2) z łącznotkankową pochewką naczyń...

Powięź ramienia

Skóra ramienia łączy się luźno z powięzią i jest przesuwalna na swym podłożu. Powięź ramienia (fascia brachii) po stronie zginaczy stanowi przedłużenie powięzi pachowej, po stronie prostowników — przedłużenie powięzi naramiennej. Jest to mocna, włóknista powięź, która jak mankietem obejmuje...

Powięź pośladkowa

Powięź pośladkowa (fascia glutea). Jest to powięź pokrywająca mm. pośladkowe na całej ich powierzchni. Właściwie jest ona przedłużeniem powięzi szerokiej uda ku górze aż do grzebienia biodrowego, do którego się przyczepia, ku tyłowi od niego sięgając do przyczepu m. pośladkowego wielkiego...

Powięź nerkowa

Powięź nerkowa (fascia rena lis). Torebka tłuszczowa objęta jest błoniastą osłonką — powięzią nerkową. Jej blaszka przednia (lamina anterior) albo powięź przednerkowa (fascia prerenalis) stanowi łączno-tkankowe podłoże otrzewnej lub przylegających narządów zaotrzewnowych. Blaszka tylna (lamina...

Powięź miedniczna trzewna

Powięź miedniczna trzewna (fascia peluis uisceralis) rozpoczyna się pasmem ścięgnistym, tzw. łukiem ścięgnistym powięzi miednicznej [arcus tendineus fasciae peluis), położonym w górnej powięzi przepony miednicznej. Łuk ten po obu stronach biegnie z dolnego odcinka spojenia łonowego nieco poniżej...

Powięź obojczykowo-piersiowa

Powięź obojczykowo-piersiowa (fascia clavipectoralis). M. podobojczykowy jest objęty mocną ścięgnistą powięzią (fascia subclavia) która łączy się z okostną obojczyka i jako powięź obojczykowo--piersiowa zstępuje ku dołowi, wypełnia trójkątną powierzchnię między brzegiem dolnym m...

Powięź biodrowa

Powięź biodrowa (fascia iliaca) pokrywa przednią powierzchnię m. biodrowo-lędźwiowego. Rozpoczyna się ona u góry na więzadle łukowatym przyśrodkowym przepony, na kręgach lędźwiowych i na grzebieniu biodrowym; u góry bardzo cienka, ku dołowi na m. biodrowym staje się znacznie grubsza. Pod...

Powięź piersiowa

Powięź piersiowa (fascia pectoralis) składa się z dwóch blaszek, z których blaszka powierzchowna powleka przednią powierzchnię m. piersiowego większego, blaszka głęboka zaś jego powierzchnię tylną. Blaszka powierzchowna przyczepia się u góry do przedniego brzegu obojczyka, gdzie łączy się z...

Powięź powierzchowna brzucha

Powięź ta (fascia superficialis*) jest dość gruba, wyposażona w liczne włókna sprężyste. Ku górze łączy się ona z powięzią piersiową, przyśrodkowo — z kresą białą, ku dołowi zaś jest ściśle zrośnięta z więzadłem pachwinowym. W miejscu gdzie nad więzadłem pachwinowym (nieco powyżej i...

Powięź przyusznicza i powięź żwaczowa

Powięź przyusznicza i powięź żwaczowa (fascia parotidea et fascia masseterica). Rozpoczynają się one w górze na bocznej powierzchni łuku jarzmowego; powięź żwaczowa pokrywa żwacz cienką, lecz mocną warstwą aż do jego przedniego brzegu; ku tyłowi przechodzi ona w powięź przyuszniczą, która...

Mięsień naprężacz powięzi szerokiej

M. naprężacz powięzi szerokiej [m. tensor fasciae latae), położony powierzchownie na stronie bocznej biodra, jest mięśniem płaskim, podłużnym, czworokątnym.

Mięsień ten rozpoczyna się włóknami ścięgnisty-mi na stronie bocznej kolca biodrowego przedniego górnego i powięzi pośladkowej. Włókna...

Powięź miedniczna

Powięź miedniczna (fascia peluis). Na poziomie kresy granicznej powięź poprzeczna (fascia transrersalis) przcdnio-boczncj ściany brzucha przechodzi na miednicę małą i tu ma nazwę powięzi miednicznej. Odróżniamy w niej kilka części: 1) powięź micdniczną trzewną (fascia pelris visceralis) i 2)...

Powięź miedniczna ścienna

Powięź miedniczna ścienna (fascia peluis parietalis) powleka ścianę miednicy małej. Pokrywa tu ona powierzchnię wewnętrzną kości oraz położone tu mięśnie, gruszkowaty i zasłaniacz wewnętrzny. Z przodu rozpoczyna się na kości łonowej, bocznie na powięzi zasłaniacza wewnętrznego, z tyłu na...

Powięź skroniowa

Powięź skroniowa (fascia temporalis) zamyka dół skroniowy w komorę kostno-włóknistą, w której leży m. skroniowy. Jest to powięź bardzo mocna, rozpięta między łukiem jarzmowym a kresą skroniową górną. Rozpoczyna się ona wzdłuż tej kresy i tu łączy się z okostną. Powierzchnia wewnętrzna...

Powięź pachowa

Powięź pachowa (fascia axillaris). Stanowi ona przedłużenie powięzi piersiowej, która z bocznego brzegu tego mięśnia w jego dolnej części przerzuca się na brzeg przedni m. najszerszego grzbietu. Tworzy ona podstawę jamy pachowej. Powięź pachowa jest wzmocniona dwoma silnymi, łukowatymi pasmami...

Powięź powierzchowna krocza

Powięź powierzchowna krocza (fascia superjicialis perinei) występuje tylko w przedniej części dna miednicy, w obrębie trójkąta moczowo-płciowego; ku tyłowi, na dół kulszowo-odbytniczy nie przedłuża się. Powięź powierzchowna krocza przyczepia się z tyłu do tylnego brzegu powięzi przepony...

Powięź wewnątrzpiersiowa

Powięź wewnątrzpiersiowa (fascia endothoracica). Powierzchnia wewnętrzna żeber i mm. międzyżebrowych wewnętrznych jest pokryta delikatną błoną łącznotkankową, powięzią wewnątrzpiersiową, która przechodzi w warstwę tkanki łącznej, pokrywającej powierzchnię górną przepony, jako tzw...

Powięź poprzeczna brzucha

Powierzchnia tylna m. poprzecznego brzucha i jego przedniego rozcięgna jest pokryta powięzią poprzeczną {fascia transversalis), która znajduje się między nim a otrzewną. Od kresy łukowatej aż do miednicy powięź ta przylega bezpośrednio do m. prostego brzucha ; w okolicy pępka jest mocniejsza (fascia...

Powięź policzkowo-gardłowa

Powięź policzkowo-gardłowa (fascia buccopharyngea). Ze wszystkich mięśni wyrazowych tylko m. policzkowy ma własną powięź. Powięź ta jest bardzo cienka i pokrywa powierzchnię zewnętrzną mięśnia; do przodu w okolicy kątów ust stopniowo zanika, przechodząc w luźną tkankę łączną, ku tyłowi...