Powieść poetycka

Czytaj Dalej

Cechy gatunkowe powieści poetyckiej

Podobieństwo postaci bohaterów powieści poetyckich tłumaczy się w dużej mierze tym samym europejskim rodowodem literackim, zapoczątkowanym przez Bayrona, zwłaszcza w jego powieściach poetyckich.

ŻMIJA. Romans poetyczny z podań ukraińskich w 6 pieśniach, powieść poetycka J. Słowackiego

Romans poetyczny z podań ukraińskich w 6 pieśniach, powieść poetycka J. w: Powieści poetyckie, oprac, i wstęp M.

“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza

:“Słowo stało się ciałem, a Wallenrod - Belwederem”): miłość do ojczyzny wymagająca konieczności oboru nieetycznych dróg działania (starcie racji władcy z racjami poddanego; przysiega na wierność a konieczność jej złamania; legalizm a nielegalność spisku) Bajronizm: typ bohatera, postaci dumnej i namiętnej, tajemniczej i wyniesionej ponad przeciętność, jego wewnętrzne rozdarcie (dramatyczny konflikt pomiędzy obowiązkiem wobec ...

Powieść Poetycka, Ballady, Dramat Romantyczny

Powieść  poetycka  wprowadziła narratora, który nie unikał wynurzeń na  temat  własnych  przeżyć, zwracał się wprost do czytelnika,  jawnie  komentował  postawy  bohatera często będącego maską ukrywającą osobę twórcy.

Cechy powieści poetyckiej na przykładzie "Giaur"

"Giaur":

• utwór fabularny 

• posiada akcję 

•narracja w trzeciej osobie 

• kilku narratorów (pierwszy to narrator wszechwiedzący, drugi narrator bohater) 

• narratorzy są często subiektywni 

• brak chronologicznego ułożenia wydarzeń, inwersja czasowa

• narrator reguluje prezentowanie fabuły, tak aby...

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

"Lalka" Bolesława Prusa - powieść o "straconych złudzeniach"

"Lalka" Bolesława Prusa - powieść o "straconych złudzeniach"

 

“Lalka", drukowana w “Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, była napisana pod wpływem rozczarowania Bolesława Prusa brakiem skuteczności programów i idei pozytywistycznych. Powieść przedstawiała...

Powieść otwartych perspektyw - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

Powieść otwartych perspektyw - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

 

Powieść Stefana Żeromskiego miała się stać obrazem Polski współczesnej, diagnozą zaniepokojenia polityczno-społeczną sytuacją odrodzonego państwa. Problematyka "Przedwiośnia" krystalizuje się wokół losów głównego bohatera...

Niektóre współczesne formy dramatu - Dramat poetycki

Dramat poetycki — obejmuje utwory charakteryzujące się dwupła-szczyznowością znaczeniową (symboliczne, alegoryczne, przypowieściowe), luźną kompozycją, rozmaitością odniesień stylizacyjnych i poe-tyckością języka.

KANON ZASAD POETYCKICH (CECHY ODRODZENIA)

−  wyzwolenie się z ciemnoty

−  interesowanie się jednostką ludzką (jako wartość, godne zainteresowania).

−  powrót do wzorców kultury (sztuki obyczajów) antycznej

- utwory Platona, Horacego itp.

−  afirmacja życia

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - cechy powieści

W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Był to utwór, w którym Krasicki skoncentrował trzy typy powieści: cechy utworu satyryczno-obyczajwego (I księga), cechy powieści przygodowo - awanturniczego (II...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - funkcje powieści

Krasicki ukazuje w swej powieści wychowanie młodzieży w ówczesnych czasach, płytkość zainteresowań ówczesnej szlachty, jej ciemnotę, nieuctwo, samowolę i pieniactwo, a także pijaństwo, bezkrytyczną pogoń za zagranicznymi nowinkami, okrucieństwo wobec służby i lenistwo umysłowe. Wskazuje na...

ROMANTYZM W ANGLII - CECHY POWIEŚCI POETYCKIEJ („GIAUR”)

−  utwór fabularny

−  posiada akcję

−  narracja w trzeciej osobie

−  kilku narratorów (pierwszy to narrator wszechwiedzący, drugi narrator bohater)

−  narratorzy są często subiektywni

−  brak chronologicznego ułożenia wydarzeń

−  narrator reguluje prezentowanie fabuły, tak aby ukazać tragiczne...

CECHY POWIEŚCI POETYCKIEJ

1.  Jest kilku narratorów - narrator autorski, wszechwiedzący, opisuje dzieje Konrada - narrator, bohater, jest nim Wajdelota w swojej pieśni - narrator bohater, jest nim Konrad Wallenrod

2.  brak chronologii (Wallenroda poznajemy przy wybraniu go na Wielkiego Mistrza, potem jest opisane jego życie)

3. ...

CREDO POETYCKIE

(sformułowanie zasad, poglądów). Norwid był zdecydowanie młodszy od Mickiewicza i Słowackiego. To wpłynęło na kształt jego twórczości. Nie przeżył tragedii powstania listopadowego tak jak oni. Inaczej spostrzegał otaczającą go rzeczywistość, wydarzenia wokół których obracała się ówczesna...

CELE I ZADANIA LITERATURY - Powieść

−  jak zwierciadło odbija rzeczywistość

−  to co jest zawarte w niej musi być prawdopodobne

−  powinna oddać prawdziwą atmosferę społeczeństwa

−  oddziaływać na wyobraźnię

−  może przekazywać uczucia

−  aby była użyteczna powinna posiadać dwie strony: zewnętrzną odnosząca się do formy i...

"Lalka" Bolesława Prusa - powieść o "straconych złudzeniach"

“Lalka", drukowana w “Kurierze Codziennym" w latach 1887-1889, wydana osobno w Warszawie w 1890 roku, była napisana pod wpływem rozczarowania Bolesława Prusa brakiem skuteczności programów i idei pozytywistycznych. Powieść przedstawiała bowiem bohatera, który we wzorowy sposób realizował założenia...