Powieść historyczna

Czytaj Dalej

ROK 1794. Powieść historyczna, cykl powieściowy W.S. Reymonta

że powieść konstruowana sposobem obiektywno-kronikarskim ma dziś nieraz większą aktualność niż najświetniejsze nawet okazy przedreymontowskiego romansu historycznego. JAROWIECKI Uwagi o powieści historycznej Władysława Stanisława Reymonta, w: B.

TIARA I KORONA. Powieść historyczna z czasów Grzegorza VII

Powieść historyczna z czasów Grzegorza VII, powieść hist. MOCARSKA Geneza powieści historycznych T.

KRZYŻOWCY, powieść historyczna Z. Kossak

KRZYŻOWCY, powieść historyczna Z.

JAN Z TĘCZYNA. Powieść historyczna

Powieść historyczna, powieść J.

KONRAD WALLENROD. Powieść historyczna

Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich, powieść poetycka A.

OWRUCZANIN. Powieść historyczna z 1812 roku, powieść M. Czajkowskiego

Powieść historyczna z 1812 roku, powieść M.

HRABINA COSEL. Powieść historyczna

Powieść historyczna, powieść J.

Krzyżacy - Geneza powieści – źródła historyczne

Wiadomo, że pisarz korzystał z Kroniki Janka z Czarnkowa, Historii Polski Jana Długosza, dzieł historycznych Stanisława Smolki i Karola Szajnochy (Jadwiga i Jagiełło, 1855) oraz opracowań historyków niemieckich i francuskich.

JAN BIELECKI. Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym

Powieść narodowa polska oparta na podaniu historycznym, powieść poetycka J.

"Lalka" Bolesława Prusa - powieść o "straconych złudzeniach"

Prowadziło to do gorzkiej utraty złudzenia, że doświadczenia historyczne i trudna sytuacja przemienią kiedyś Polaków w jeden naród, solidarny nie tylko w deklaracjach.

Powieść otwartych perspektyw - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

Powieść otwartych perspektyw - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

 

Powieść Stefana Żeromskiego miała się stać obrazem Polski współczesnej, diagnozą zaniepokojenia polityczno-społeczną sytuacją odrodzonego państwa. Problematyka "Przedwiośnia" krystalizuje się wokół losów głównego bohatera...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - cechy powieści

W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Był to utwór, w którym Krasicki skoncentrował trzy typy powieści: cechy utworu satyryczno-obyczajwego (I księga), cechy powieści przygodowo - awanturniczego (II...

MIKOŁAJ DOŚWIADCZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA - funkcje powieści

Krasicki ukazuje w swej powieści wychowanie młodzieży w ówczesnych czasach, płytkość zainteresowań ówczesnej szlachty, jej ciemnotę, nieuctwo, samowolę i pieniactwo, a także pijaństwo, bezkrytyczną pogoń za zagranicznymi nowinkami, okrucieństwo wobec służby i lenistwo umysłowe. Wskazuje na...

CELE I ZADANIA LITERATURY - Powieść

−  jak zwierciadło odbija rzeczywistość

−  to co jest zawarte w niej musi być prawdopodobne

−  powinna oddać prawdziwą atmosferę społeczeństwa

−  oddziaływać na wyobraźnię

−  może przekazywać uczucia

−  aby była użyteczna powinna posiadać dwie strony: zewnętrzną odnosząca się do formy i...

“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza

Walterskotyzm: odtwarzanie piękna zamierzchłej przeszłości z jej lokalnym i historycznym kolorytem; tu jako metafora historyczna służąca wydobyciu głównych treści poematu.

"Lalka" Bolesława Prusa - powieść o "straconych złudzeniach"

Prowadziło to do gorzkiej utraty złudzenia, że doświadczenia historyczne i trudna sytuacja przemienią kiedyś Polaków w jeden naród, solidarny nie tylko w deklaracjach.

Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok.

Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór "Ludzie bezdomni" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi Judymowi żyć przyszło w czasach głębokiego podziału społeczeństwa pod względem finansowo - społecznym. Dzięki...

Bohater wybranej powieści Stefana Żeromskiego wobec swoich czasów.

Żeromski przez całę życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Dlatego po roku 1918, już od początków kształtowania się...

III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści "Przedwiośnie" S. Żeromskiego

Żeromski napisał "Przedwiośnie" w roku 1924. Powieść ta jest wyrazem rozczarowania pisarza rozwojem sytuacji w Polsce po odzyskaniu niepodległości, a jednocześnie przestrogą przed zagrożeniami komunistycznej rewolucji. Odzyskanie niepodległości nie tylko nie zakończyło sporów o kształt...