Gombrowicz nazwał „Potop” H. Sienkiewicza powieścią „pierwszorzędną wśród drugorzędnych”. Swój sąd o tej opinii uzasadnij, opierając się na walorach ideologicznych i artystycznych utworu.

 

Gdy Henryk Sienkiewicz przystępował do pisania „Potopu”, kraj znajdował się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Program odbudowy i wzmocnienia kraju, uwidaczniający się w hasłach pracy u podstaw i pracy organicznej, nie przyniósł odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego cykl powieści...

Powieść Poetycka, Ballady, Dramat Romantyczny

POWIEŚĆ POETYCKA - jest to gatunek poezji narracyjnej powstałej z  połączenia elementów epickich i lirycznych; rozbudowany utwór wierszowany zawierający fabułę nasyconą momentami dramatycznymi i odznaczająca się silnym zsubiektywizowaniem opowiadania i opisu. Powieść  poetycka  wprowadziła narratora...

naturalistyczna koncepcja świata i człowieka wsi w oparciu o powieść W. Reymonta "Chłopi"

Powieść ta jest panoramą życia ludzi wsi: obrzędy, prace, utwór o życiu wsi.  Syntezę zapewnia:

1. znajomość środowiska

2. umiejętność syntetycznego ujęcia problemów wsi

3. obiektywizm pisania prezencji zagadnień

4. realizm

5. trójwymiarowa obserwacja - jednoczesność scen - ich...

Postawy bohaterów powieści Camusa pt.: "Dżuma"

Akcja  powieści  Camusa  toczy  się w Oranie w 1940 roku. Jest to wymowna data,  wskazuje  na lata czterdzieste, lecz nie ukonkretnia czasu do końca, nadaje  powieści  wydźwięk  uniwersalny. na miasto spada zaraza - pierwszym symbolem  zagrożenia  są  wypełzające,  chore, zdychające szczury.Choroba...

"Potop" jako powieść ku pokrzepieniu serc

Sienkiewicz w utworze opisuje realia życia narodu w obliczu najazdu Szwedów. Kluczową postacią powieści jest oczywiście Kmicic - bohater nie do końca negatywny. Zmienia się z bezmyślnego lekkoducha w bohatera - patriotę dzielnie walczącego za ojczyznę. Sienkiewicz chciał w ten sposób uświadomić...

"Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej jako powieść o nieprzemijających wartościach

Autorka prezentuje w powieści wiele ponadczasowych wartości:

• udowadnia potrzebę nauki (udowadnia to kreując postać Witolda)

• "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" - społeczeństwo stanowi jeden organizm (praca organiczna)

• ziemia jako najwyższa wartość dla człowieka (motyw wartości...

Cechy powieści poetyckiej na przykładzie "Giaur"

"Giaur":

• utwór fabularny 

• posiada akcję 

•narracja w trzeciej osobie 

• kilku narratorów (pierwszy to narrator wszechwiedzący, drugi narrator bohater) 

• narratorzy są często subiektywni 

• brak chronologicznego ułożenia wydarzeń, inwersja czasowa

• narrator reguluje prezentowanie fabuły, tak aby...

Bohaterowie powieści Camusa pt. "Dżuma" wobec epidemii. Postawa i praca kilku bohaterów powieści w nadmiarze obowiązków, poświęcenia i grozy

• kilku bohaterów powieści - B. Rieux, J. Tarrou, R. Rambert, J. Grand, Paneloux - zasługuje na szczególną uwagę; mimo iż znaleźli się wobec takiego samego zagrożenia jak wszyscy, postanowili działać i przyjęli czynną postawę wobec epidemii; należeli do tej grupy nielicznych, którzy przeciwstawili...

„Powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu”. Skomentuj zdanie Stendhala, pamiętając o rozwoju tego gatunku w XIX i XX wieku

Powieść jest bardzo elastyczną formą literacką i brak jest oficjalnych reguł rządzących nią. Jest to naturalne dla tego gatunku, gdyż wykształcił się on dzięki zerwaniu z restrykcjami formalnymi organizującymi epos. Struktura, język, narracja czy wreszcie problematyka, od momentu powstania powieści...

Powieść "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" powieścią z pogranicza realizmu i utopii

Chociaż za pierwszą nowożytną powieść uważa się "Donkichota" Serwantesa, to jednak powieść jako odrębny gatunek epicki wykształciła się dopiero w XVIII na gruncie literatury angielskiej i francuskiej. Charakteryzuje ją dość swobodna kompozycja i rozbudowana fabuła, którą tworzą wątek główny i...

"Lalka" jako powieść o trzech pokoleniach polskich pozytywistow

( Rzecki - romantyk, Wokulski - bohater epoki przelomu, Ochocki - pozytywista )

Rzecki reprezentuje stan mieszczanski, wielki idealista polityczny, marzyciel, niepoprawny optymista, uczstniczyl w wojnie o wojnosc polski pod Napoleonem.

Wokulski pochodzil ze zrojnowanej rodziny szlacheckiej i laczyl cechy...

Obraz warunków życia w powieściach Stefana Żeromskiego ,,Ludzie bezdomni’’ i ,,Przedwiośnie’’

PRZEDWIOŚNIE; proletariat

Cezary Baryka wracając do nieznanej mu ojczyzny już w pierwszym przygranicznym miasteczku rozczarowuje się ;jest ono nędzne senne i w niczym nie przypomina opisanych przez ojca miast, ,szklanych domów’’

Podczas pobytu na Chłodku poznaje realja wiejskiego życia.Mieszkają tam...

Jak brzmiały główne hasła pozytywizmu i jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej - "Nad Niemnem"

Pozytywizm zachodnioeuropejski jest kierunkiem przede wszystkim filozoficznym. Jego twórcą jest francuski filozof August Comte (czyt. Komt), autor dzieła: "Kurs filozofii pozytywnej". Filozof ten dowodził, że nauka powinna zajmować się tym, co jest sprawdzalne w drodze doświadczenia, wiedza musi być...

Dwór i zaścianek w powieści "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

Akcja powieści "Nad Niemnem" rozgrywa się w pięknym pejzażu nadniemeńskim. Bohaterowie utworu należą do dwu środowisk: ziemiaństwa i schłopiałej szlachty zaściankowej.

Ziemianinem średnio zamożnym jest Benedykt Korczyński, właściciel Korczyna. Nie cierpi on niedostatku, ale tylko dzięki...

"Lalka" czy "Trzy pokolenia"? Który z tytułów uważasz za bardziej odpowiedni dla powieści B. Prusa?

Bolesław Prus był już dojrzałym pisarzem, gdy przystąpił do pisania powieści "Lalka". Szkołą pisarstwa była dla niego praca dziennikarska, zwłaszcza pisane cotygodniowe felietony oraz ukazujące się w "Kurierze Warszawskim" słynne "Kroniki tygodniowe". Praca felietonisty stabilizowała jako tako...

Dlaczego "Lalkę" B. Prusa można nazwać powieścią o straconych złudzeniach?

Bolesław Prus był głęboko rozczarowany rzeczywistością w latach, w których żył. Społeczeństwo polskie nie posiadało klasy, czy choćby środowiska, które byłoby zdolne pokierować rozwojem narodu. Pisarz uważał, że społeczeństwo jemu współczesne nieuchronnie zmierzało do wyjałowienia i upadku...

Wyjaśnij sens tytułu powieści Stefana Żeromskiego - "Ludzie bezdomni"

Powieść "Ludzie bezdomni" została napisana przez znanego i cenionego w kraju pisarza. Żeromski miał już w swym dorobku twórczym "Opowiadania" /między innymi: "Doktor Piotr", "Siłaczka", "Rozdziobią nas kruki, wrony..."/ oraz powieść "Syzyfowe prace". Bohaterami utworów, szczególnie opowiadań, byli...

"Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego jako powieść modernistyczna

Epoka Młodej Polski określana jest też mianem modernizmu /od moderne - nowoczesny/ lub neoromantyzmu /pokrewieństwo z romantyzmem/.

Powieści tej epoki nie dają tak szerokiego i plastycznego obrazu społeczeństwa, jaki dawały powieści poprzedniego - pozytywistycznego okresu. Gatunek ten najlepiej...

Wyjaśnij, dlaczego powieść "Chłopi" Władysława Reymonta uznana została za epos chłopski

Życie chłopów było częstym tematem powieści i nowel pozytywistycznych (B. Prus - nowela "Antek", powieść "Placówka", H. Sienkiewicz - nowele "Janko Muzykant", "Szkice węglem"), ale utwory te odsłaniały tylko fragmenty życia chłopskiego. Reymont pierwszy stworzył wielką epicką powieść ukazującą...