Powieść

Czytaj Dalej

OZIMINA. Powieść, powieść W. Berenta

OZIMINA. Powieść, powieść W. Berenta, wyd. w Warszawie 1911. Zarys idei utworu zawierał już szkic publicyst. Idea w ruchu rewolucyjnym (1906), owoc przemyśleń pisarza nad wydarzeniami rewolucji 1905. Powieść jest obrazem jednej nocy zimowej 1904 w Warszawie. Akcja rozgrywa się gł. w salonie baronostwa...

SZALONA. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego

SZALONA. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Ateneum" 1880, wyd. os. w Warszawie 1882, t. 1-2. Pisana na zamówienie L. Jenikego dla „Tygodnika Ilustr.", miała być ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwami emancypacji, pisarz poszedł jednak odmienną drogą i ukazał w kryt. świetle środowisko...

XIĄDZ FAUST. Powieść, powieść T. Micińskiego

XIĄDZ FAUST. Powieść, powieść T. Micińskiego, wyd. w Krakowie 1913, z ilustr. S.I. Witkiewicza i J. Rembowskiego. Akcja utworu rozgrywa się w czasie nocy wigilijnej, w domu proboszcza na zapadłej wsi poleskiej, gdzie zatrzymują się żandarmi z prowadzonym na katorgę rewolucjonistą Piotrem. Piotr to...

KREWNI. Powieść, powieść J. Korzeniowskiego

KREWNI. Powieść, powieść J. Korzeniowskiego, powst. 1855-56 w Warszawie, prwdr. w Gazecie Warsz." 1856, wyd. os. w Wilnie 1857, t. 1-4. Przedstawia paralelnie losy dwóch synów ubogiego szlachcica Zabużskiego zmuszonych do opuszczenia rodzinnego folwarczku. Ignacy, przebiwszy się przez szkoły o własnych...

OLBRACHTOWI RYCERZE. Powieść, powieść hist. Z. Kaczkowskiego

OLBRACHTOWI RYCERZE. Powieść, powieść hist. Z. Kaczkowskiego, prwdr. w „Gazecie Lwow." 1887, wyd. os. we Lwowie 1889, t. 1-3 (zarys fabuły powstał już 1853). Wykończona w okresie drukowania —» Trylogii, którą Kaczkowski poddał ostrej krytyce, prezentowała odmienny model powieści hist.;...

POETA I ŚWIAT. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego

POETA I ŚWIAT. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego, powst. 1837, wyd. w Poznaniu 1839, pierwszy z jego utworów, który -mimo nie zawsze przychylnego stanowiska współcz. krytyki - przyniósł autorowi popularność (zwł. wśród młodzieży). Romantyczny motyw konfliktu poety z otaczającym go światem ujmuje...

ZAMEK KANIOWSKI. Powieść, powieść poetycka S. Goszczyńskiego

ZAMEK KANIOWSKI. Powieść, powieść poetycka S. Goszczyńskiego, powst. 1826-27, fragm. ogł. w „Dzienniku Warsz." 1827-28, całość wyd. w Warszawie 1828. Temat zaczerpnął poeta z „tradycji o koliszczyźnie", tj. z krążących po Ukrainie przekazów lud. o powstaniu hajdamackim 1768; wykorzystał w nowy...

SALON I ULICA. Powieść, powieść J. Dzierzkowskiego

SALON I ULICA. Powieść, powieść J. Dzierzkowskiego, prwdr. w „Dzienniku Mód Paryskich" i wyd. os. (Lwów) 1847, Autor zamierzył odmalować wszystkie środowiska społeczeństwa miejskiego i ukazać pieniądz w jego kapitalist. wcieleniach (hipoteka, renta, dożywocie) jako nerw życia społ., szczególnie...

Powieść współczesna

Wraz z nastaniem ery filmu, a potem telewizji, książka stała się bardziej dziełem sztuki niż jednym z wielu środków masowego przekazu. Z drugiej strony, wielorakość nurtów i trendów, które pojawiły się w powieści w ostatnim stuleciu, sprawia, iz zdefiniowanie jej charakteru stało się praktycznie...

Powieści kryminalne i sensacyjne

Powieści kryminalne niosą ze sobą dreszcz emocji połączony z przyjemnością poszukiwania rozwiązania zawikłanej zagadki. Gatunek ten pojawił się w literaturze 150 lat temu, a więc stosunkowo późno. Pomimo to zdobył sobie wielką popularność i do dziś cieszy się zainteresowaniem milionów...

Cechy gatunkowe powieści poetyckiej

Powstanie powieści poetyckiej wiąże się z nazwiskami Waltera Scotta i Bayrona, którzy tworzyli epickie poematy wierszowane odmienne od znanych dotychczas gatunków epickich i częstokroć określane, zwłaszcza przez Bayrona, jako powieści (Narzeczona z Abydos, Powieść turecka, Korsarz., Lara). Sama nazwa...

Powieść gotycka

Domostwa nawiedzane przez duchy, gwałtowne burze, pochmurne noce, zmarli powracający do świata żywych, wampiry oraz inne potwory to niezbędne elementy niezmiernie popularnego gatunku filmowego - horroru, który wywodzi się z tradycji powieści gotyckiej.

Twórcy powieści gotyckich, z powodzeniem...

„Powieść zawsze piękna...” - Krzyżacy

Utwór powstał na jubileusz 25-lecia pracy twórczej autora Trylogii, Od napisania Ogniem i mieczem minęło już blisko lat dwadzieścia, a nie tak dawno sławę blisko 50-letniego pisarza ugruntowało Quo vadis? Tym razem przedmiotem literackiego opracowania stało się polskie średniowiecze, epoka dla twórcy...

„Powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu”

Powieść jest bardzo elastyczną formą literacką i brak jest oficjalnych reguł rządzących nią. Jest to naturalne dla tego gatunku, gdyż wykształcił się on dzięki zerwaniu z restrykcjami formalnymi organizującymi epos. Struktura, język, narracja czy wreszcie problematyka, od momentu powstania...

„Powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu”. Skomentuj zdanie Stendhala, pamiętając o rozwoju tego gatunku w XIX i XX wieku

Powieść jest bardzo elastyczną formą literacką i brak jest oficjalnych reguł rządzących nią. Jest to naturalne dla tego gatunku, gdyż wykształcił się on dzięki zerwaniu z restrykcjami formalnymi organizującymi epos. Struktura, język, narracja czy wreszcie problematyka, od momentu powstania powieści...

Powieść staroświecka i współczesna - Nad Niemnem

„Powieść będzie trzytomowa i jeżeli nie piękna, to przynajmniej pełna rzeczy bardzo nowych. Głównym źródłem jej wątku jest powstanie 1863 roku” — pisała Orzeszkowa w październiku 1886 roku w liście do L. Meyeta o postępującej wówczas pracy nad powieścią pt. Nad Niemnem. Rok 1887 przyniósł...

Narodziny powieści

Nikt nie jest w stanie określić, od jak dawna ludzie opowiadali sobie najróżniejsze, prawdziwe lub zmyślone historie. Z czasem zaczęto je drukować, a stosunkowo niedawno powstał nowy gatunek literacki - powieść.

Trudno określić, kiedy dokładnie powstała powieść. Wiadomo, że łacińskie słowo...

Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543 - przekłady powieści średniowiecznych

Osobny dział prozy stanowią przekłady różnych powieści średniowiecznych.

W roku 1521 ukazała się w Krakowie nakładem Hieronima Wietora książeczka, która dawniej, zanim znaleziono Raj duszny Biernata z Lublina, uchodziła za najstarszą drukowaną książkę polską: Rozmowy, które miał król Salomon...

Gombrowiczowska zabawa słowem. Jak rozumiesz symbolikę wyrazów: pupa, gęba? Uzasadnij, że „Ferdydurke” jest powieścią awangardową

Witold Gombrowicz rozpoczął swą twórczość literacką „Pamiętnikiem z okresu dojrzewania” i utwór ten wywołał liczne krytyki. Pisarz postanowił więc bronić się, rozprawić się z krytyką swoich adwersarzy i uczynił to właśnie w „Ferdydurke”. W trakcie pisania intencje polemiczne ustąpiły miejsca...

POPIOŁY. Powieść z końca XVIII i początku XIX w., powieść S. Żeromskiego

POPIOŁY. Powieść z końca XVIII i początku XIX w., powieść S. Żeromskiego, t.1-3, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1902-03, wyd. os. w Warszawie 1904. Jest to największa powieść hist. Żeromskiego. W jej genezie dużą rolę odegrała praca pisarza w bibliotece rapperswilskiej, gdzie zaznajomił się on z...