Powierzchnia

Czytaj Dalej

Inżynierai powierzchni

użytkowe przedmiotu,na powierzchni odbywa się szereg zjawisk fizycznych oraz chemicznych(kataliza chemiczna,korozja,zużycie ścierne,adhezyjne,erozyjne,kawitacyjne, zmęczeniowe,przez utlenianie,adsorpcja,inne)/POJECIE GEOMETRYCZNE POWIERZCHNI- w sensie matematycznym,a ściśle geometrycznym,powierzchni jest dwuwymiarową figurą geometryczną i stanowi jedno z podstawowych pojęć geometrii.

Wykończenia specjalne powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

Zastosowanie barwników Barwieniu poddaje się powierzchnie elementów przeznaczone do wykończenia przezroczystego i powierzchnie, które pozostawia się w stanie niewykończonym powłoką lakierniczą, lecz które ze względów estetycznych wymagają zabarwienia na kolor powierzchni licowych wyrobu.

Wody stojące - Powierzchnia wody jako środowisko życia

W tych warunkach woda nie może wytworzyć stabilnej powierzchni. Drugim cennym źródłem pożywienia na powierzchni wody są pływające liście roślin wodnych.

Ukształtowanie powierzchni Ziemi

Powierzchnia kontynentów i oceanów nie pokrywa się z powierzchnią cokołów kontynentalnych i basenów oceanicznych.

Powierzchnia trzewna śledziony

Pozostała część powierzchni trzewnej, powierzchnia nerkowa (facies renalis), nieco wklęsła, położona ku tyłowi od wnęki i od brzegu pośredniego, skierowana jest ku tyłowi i przyśrodkowo.

Powierzchnia oczodołowa

Powierzchnia oczodołowa [facies orbitalis) jest skierowana ku tyłowi i przyśrodkowo; łączy się ona z powierzchnią oczodołową szczęki (sutura zygomaticomaxilla~ ris) i ze skrzydłem większym kości klinowej (sutura sphenozygomatica), stanowiąc część dna i ściany bocznej oczodołu.

Glazurowanie powierzchni ceramicznej

Niekorzystnych skutków braku takiej ścieralności unikano przez napalanie porcelany na powierzchniach licowych, z pozostawieniem powierzchni żującej bez olicowania, lecz odlanych ze stopu metali szlachetnych, o współczynniku ścieralności zbliżonym do twardych tkanek zębów naturalnych.

Scharakteryzuj UKSZTAŁTOWANIE powierzchni Polski

Mówiąc o ukształtowaniu powierzchni mamy na myśli wielkie formy powierzchni Ziemi, takie jak niziny, wyżyny i góry.

Powierzchnie i chrząstki stawowe

, kształt panewki natomiast jest przcwaznie negatywem główki Powierzchnia chrząstki jest lśniąca, gładka, a więc doskonale przystosowana do zmniejszania tarcia w czasie przesuwania się jednej powierzchni po drugiej.

Powierzchnie stawowe

Powierzchnia stawowa głowy jest skierowana ku górze i do przodu; jest więc zwrócona do guzka stawowego, i tylko ta część powierzchni głowy służy do połączenia stawowego i jest pokryta włóknistą chrząstką stawową.

Optycznie czynne pokrycie powierzchni

Przy pomiarze densytometrycznym nie jest mierzone geometrycznie pokrycie powierzchni (stosunek sumy powierzchni punktów rastrowych do powierzchni mierzonego pola), lecz „optycznie czynne pokrycie powierzchni”.

Kształtowanie powierzchni okluzyjnej przęseł mostów

wkładów, koron i mostów, a ich istotą jest kształtowanie powierzchni OA przez żujące powierzchnie przeciwstawnych zębów naturalnych lub sztucznych w trakcie wykonywania różnorodnych ruchów artykulacyjnych.

Powierzchnie kręgosłupa

Od trzeciego kręgu piersiowego począwszy zaznacza się zwykle wyraźnie widoczne spłaszczenie, które w górnej części kręgosłupa leży na powierzchni bocznej trzonów po stronie lewej, a ku dołowi stopniowo przechodzi na ich powierzchnię przednią.

Powierzchnia Ziemi

WYWIEWANIE (DEFLACJA)-proces porywania przez wiatr z powierzchni ziemi cząsteczek pylastych&piaszczystych.

Ukształtowanie powierzchni lądów

góry - obszary o najbardziej urozmaiconej powierzchni, dużych wysokościach względnych i największych wysokościach ponad poziomem mo­rza. Zajmują tylko 8% powierzchni całego globu.

Kampinoski Park Narodowy - POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, HISTORIA

Park Narodowy Indiana Dunes National Lakeshore, o powierzchni 5600ha, położony jest nad brzegiem jeziora Michigan, posiada bardzo różnorodny krajobraz - ruchome wydmy nad brzegiem jeziora, prerię oraz bogate w ptactwo tereny bagienne.

Powierzchnia górna wątroby

W tylnej części powierzchni górnej wątroby po obu stronach płaszczyzny pośrodkowej ciała znajduje się spłaszczenie, odpowiadające dolnej powierzchni serca, które spoczywa tu na wątrobie oddzielone tylko przeponą i osierdziem.

Powierzchnia tylna wątroby

płat; na płacie lewym nie rozróżniamy powierzchni tylnej; powierzchnie górna i dolna łączą się tu z sobą wzdłuż brzegu tylnego (margo posterior).

Powierzchnia przednia nerki prawej

Szerokie pole poniżej nadnercza stanowiące około 2/3 powierzchni przedniej nerki przylega 2) do wątroby — pole wątrobne (area hepatica)> gdzie na powierzchni trzcwnej płata prawego wytwarza wycisk nerkowy.

Powierzchnia przyśrodkowa jajnika

Powierzchnia przyśrodkowa jajnika jest powierzchnią wolną skierowaną równocześnie nieco ku tyłowi w kierunku zagłębienia odbytniczo-macicznego; twory sąsiednie przylegają do niej za pośrednictwem otrzewnej.