PowerPC Reference Platform

Czytaj Dalej

Systemy otwarte - model odniesienia ISO - OSI: Model odniesienia (Reference Model)

System otwarty to system zgodny z zaleceniami modelu odniesienia i zdolny do wymiany informacji z innymi systemami otwartymi.

System otwarty realizuje pewne funkcje. Funkcje te dzieli się  na  grupy ,  które  tworzą  hierarchię. Każda grupa  stanowi pewien podsystem. Jeżeli połączymy ze sobą kilka systemów...

MNRU (Modulated Noise Reference Unit)

MNRU (Modulated Noise Reference Unit) - standardowy układ odniesienia dla wąskopasmowej lub szerokopasmowej wersji pomiaru wyrazistości mowy prowadzonej przez kanały cyfrowe. Dopuszcza stosowanie przetworników A/C i C/A, sztucznych ust generujących sylaby, filtrów oraz programowanych generatorów...

PRC (Primary Reference Clock)

PRC (Primary Reference Clock) - pierwotny zegar odniesienia stosowany do synchronizacji sieci transportowych SDH o światowym zasięgu. Ograniczona stabilność taktujących zegarów kwarcowych (stałość 10~n) oraz zmienne własności nośników optycznych, mogą wprowadzać niewielkie stałe lub zmienne nie...