PowerOpen Environment

Czytaj Dalej

Environment - what can we do to save Earth

But what can each person do to make our environment better, cleaner, healthier. It's very hard to encourage people to environment conservation.

Environment

Only a few people think what happens with our environment. Have you ever asked yourself how environment can be damaged? So, you see that everyone damages environment although he is unaware of it.

We and natural environment

Moreover still it seems that the greatest environmental problem in Poland is the pollution of the atmosphere.

Our environment

All of us realize, that contamination of the environment is one of the main problems in today’s world. Governments should give more money for protection of the environment.

What can we do to protect the environment?

To protect environment we should use lead free patrol or use bicycles.

Environment, etwironment art

Termin określającyrodzaj dzieła i równocześnie działania piast., polegającyna zaaranżowaniu przestrzeni w taki sposób, bywidz, znajdując się wewnątrz aranżacji, poddany byłze wszystkich stron zintegrowanemu działaniubodźców piast. E. pojawił się w końcu lat 50. w kręgupop-artu.

Za pioniera e...

“Many believe that environment degradation of the planet is the most seriously crisis now facing human kind. What do you think? Should business and industry be concerned about “green issues”?

Nowadays every newspaper , radio or TV gives a lot of information about environment degradation. But people still build a lots of factories, power plants and many other things with pollute their air and still degradation environment.

DCE (Distributed Computing Environment)

DCE (Distributed Computing Environment) - środowisko komunikacyjne, także platforma przetwarzania rozproszonego z oprogramowaniem do tworzenia jednolitych aplikacji w niejednorodnym środowisku sieciowym.

DME (Distributed Management Environment)

DME (Distributed Management Environment) - strategia zarządzania sieciami działającymi w środowisku DCE.

WAE (Wireless Application Environment)

WAE (Wireless Application Environment) - środowisko aplikacji internetowych dla protokołu WAP, umożliwiające komunikację między stronami WWW a terminalami ruchomymi.