Power over Ethernet

Power over Ethernet

Czytaj Dalej

Is nuclear power the only solution to the energy crisis?

For example, the solar power stations, which might have been a good solution, increase the temperature nearby, though causing the death of insects or plants organism in this area.

Nuclear power plants are best source of energy

The truth is that there are nuclear power plants all around our country; therefore our country is in such a zone that will be polluted if any accident happens in any of these power plants that surround Poland.

Nuclear power

Some people believe that mankind should look for other forms of power, for example solar energy which is cheap and environmentally safe. However, solar power provides only 8% for of the world's energy and it is still too early to replace fission with this alternative.

What is my opinion about nuclear power

But if nuclear power didn't exist there would not be sun or any other star in whole universe. I think that peaple should get used to nuclear power, nuclear plants, nuclear bombs and X-rays.

Why do people in Poland and all over the world learn English?

I learn English for seven years. When I was starting learning language I was only studding in my school. But the standard of the teaching was very low. Then, in the third year of learning I started learning private. Since that moment I was learning very well. After year I was the best in the class. And I am still...

Of these three – money, sex and power – which is the most attractive?

If you are rich and powerfull you attract those of opposite sex.

PROCES „CROSSING OVER” I JEGO ZNACZENIE DLA EWOLUCJI ROŚLIN

 

Sprzężony sposób dziedziczenia się genów jest wynikiem oddzielania się od siebie całych chromosomów homologicznych w mejozie i rozdzielenia ich następnie do gamet. Wzajemne wymiany odcinków chromosomów, która zachodzi przed ich rozdziałem w procesie profazy pierwszego podziału mejotycznego.

W wyniku...

BLACK POWER

power moc, siła),Hasło ideologiczne murzyńskiego ruchu wolnościowego w StanachZjedn. Black Power Theology,będąca jedną z odmian teologii wyzwolenia (-» wyzwoleniateologia).

Irish economy over the period (1994-2009).

IRELAND AND ECONOMIC ENVIRONMENT IRISH ECONOMY OVER THE PERIOD (1994-2009). Ireland remarkable economic growth during the last decade has attracted the attention of economist and development specialist around the world. The colloquial term “Celtic Tiger” has been used to refer to the country itself, and to the years associated with the boom. This boom in Ireland was between 1994-2007, this period of rapid economic growth. But after 2007 Irish economic was change, economy slow down,

Omówienie standardu ETHERNET

Omówienie standardu ETHERNET Historia Ethernetu zaczęła się w 1970 roku, kiedy to firma XEROX stworzyła prototyp sieci komputerowej. W klasycznej sieci Ethernet prędkość przesyłania danych wynosi 10 Mbps, w sieci Fast Ethernet jest to 100 Mbps, zaś w Gigabit Ethernet 1 Gbps.

Have you ever known a leader who had to win at any cost? Describe the impact on you? What are some of the differences between having power and being a leader? What kinds of behaviour do I wish to change in myself to better understand others?

As I mentioned above, personalized power is used by leader which do anything to obtain and maintain power when prosocial power is usually implemented by transformational leaders. The difference between power and leadership is that good leaders never use their power obviously.

Cienki Ethernet (thin Ethernet)

Cienki Ethernet (thin Ethernet) - system okablowania komputerowego wykorzystujący cienki, elastyczny kabel koncentryczny (średnica ok. 5 mm, 50 Ω), stosowany powszechnie w sieciach lokalnych Ethernet 10Base-2 do łączenia węzłów i stacji roboczych.

DOCSIS (Data Over Cable System Interface Specification)

Specyfikacja DOCSIS precyzuje następujące parametry toru kablowego: kierunek dosyłowy do abonenta: modulacja 64/256 QAM, szerokość kanału 6/8 MHz, częstotliwość 42-850 MHz lub 65-850 MHz oraz przepływność 27 lub 36 Mb/s, ramka i kodowanie MPEG-2; kanał zwrotny w kierunku sieci: modulacja QPSK/16QAM, szerokość kanału do 3,2 MHz, częstotliwość 5-42 MHz lub 5-65 MHz, przepływność 5,12 Mb/s dla QPSK oraz 10,12 Mb/s dla 16 QAM; zarządzanie w sieci ...

DPL (Digital Power Line)

DPL (Digital Power Line) - abonencki system dostępowy z tradycyjnymi usługami typu POTS, wykorzystujący do transmisji istniejące miedziane (lub aluminiowe) linie energetyczne niskiego napięcia jako telekomunikacyjne medium transportowe (telefonia, odczyt stanu liczników, zdalne sterowanie).

ERP (Effectire Radiated Power)

ERP (Effectire Radiated Power) - skuteczna moc promieniowana przez radiowe (mikrofalowe) urządzenia nadawcze odniesiona do dipola półfalowego o zysku energetycznym 1,64 (2,15 dB).

Ethernet

3) dla sieci LAN z przepływnością 10 Mb/s, Ethernet 100 Mb/s, Ethernet 1000 Mb/s, Ethernet 10 Gb/s.

Ethernet 100 Mb/s (Fast Ethernet)

Ethernet 100 Mb/s (Fast Ethernet) - standard sieci LAN pracującej z szybkością 100 Mb/s, będący rozwinięciem wcześniejszego standardu sieci komputerowych Ethernet (10 Mb/s).

Ethernet 1000 Mb/S (Gigabit Ethernet)

Ethernet 1000 Mb/S (Gigabit Ethernet) - standard sieci komputerowej Ethernet o przepływności 1 Gb/s, w którym zastosowano ten sam format ramki i sposób dostępu do medium z detekcją kolizji CSMA/CD jak w „zwykłym" Ethernecie 10 Mb/s.

Ethernet 10 Gb/s (Ten Gigabit Ethernet)

Ethernet 10 Gb/s (Ten Gigabit Ethernet) - najnowsza propozycja standardu sieci Ethernet sankcjonująca przepływność 10 Gb/s w lokalnej sieci komputerowej, przy zachowaniu tej samej ramki, ale nie tego samego sposobu dostępu do medium - jak w dotychczasowych standardach ethernetowych (CSMA/CD).

Gruby Ethernet (thick Ethernet)

Gruby Ethernet (thick Ethernet) - współosiowy kabel połączeniowy, a także system okablowania komputerowego korzystający ze sztywnego kabla koncentrycznego (żółtego) o średnicy powyżej 10 mm - zwykle przeznaczonego do łączenia węzłów sieci szkieletowej (backbone).