Power Rangers Zagubiona Galaktyka

Czytaj Dalej

Is nuclear power the only solution to the energy crisis?

For example, the solar power stations, which might have been a good solution, increase the temperature nearby, though causing the death of insects or plants organism in this area.

Nuclear power plants are best source of energy

The truth is that there are nuclear power plants all around our country; therefore our country is in such a zone that will be polluted if any accident happens in any of these power plants that surround Poland.

Nuclear power

Some people believe that mankind should look for other forms of power, for example solar energy which is cheap and environmentally safe. However, solar power provides only 8% for of the world's energy and it is still too early to replace fission with this alternative.

What is my opinion about nuclear power

But if nuclear power didn't exist there would not be sun or any other star in whole universe. I think that peaple should get used to nuclear power, nuclear plants, nuclear bombs and X-rays.

Of these three – money, sex and power – which is the most attractive?

If you are rich and powerfull you attract those of opposite sex.

Galaktyki i gwiazdy

Niektóre z gromad zawierają tysią­ce galaktyk. Każda z tej ogromnej liczby Galaktyk składa się z jeszcze większej liczby gwiazd, co czyni praw­dopodobnym przypuszczenie, że nie jesteśmy we wszechświecie samotni.

Czym jest Nasza Galaktyka?

Nie należy ona do największych galaktyk, a jednak jej rozmiary są olbrzymie (jest ona dyskiem o średnicy wynoszącej 100000 lat świetlnych). Nasza Galaktyka przypomina kształtem wielki. Znamy już ponad miliard galaktyk, a każda z nich za­wiera miliony gwiazd.

Co to jest Galaktyka?

Wszechświat składa się z gwiazd i przestrzeni, gwiazdy nie są w niej rozrzucone przypadkowo, lecz występują w gromadach, tworząc „wyspy gwiezdne", czyli galaktyki. Gwiazdy gromadzą się w wielkich, wirują­cych gwiezdnych wyspach w przestrzeni kos­micznej, zwanych galaktykami.

Jakie są rozmiary naszej Galaktyki?

Nasza Galaktyka co do wielkości jest średnia w porównaniu do innych galaktyk. Słońce leży na obszarze dysku, w ramieniu Oriona, mniej więcej 30 000 lat świetlnych od centrum; trzeba aż 225 milionów lat, które na­zywa się rokiem kosmicznym, aby wykonało ono pełny obieg całej Galaktyki.

Co to jest dysk Galaktyki?

Jak się przypuszcza, w mgławicach zawarta jest aż jedna dziesiąta masy całej Galaktyki.

Co to jest jądro galaktyki?

Dzięki radioteleskopom można sięgać dale­ko w głąb jądra Galaktyki. Samo centrum Galaktyki jest także źródłem niezwykle silnego promieniowania radiowego, znanego pod nazwą Sagittarius A, oraz pro­mieniowania rentgenowskiego.

BLACK POWER

power moc, siła),Hasło ideologiczne murzyńskiego ruchu wolnościowego w StanachZjedn. Black Power Theology,będąca jedną z odmian teologii wyzwolenia (-» wyzwoleniateologia).

Have you ever known a leader who had to win at any cost? Describe the impact on you? What are some of the differences between having power and being a leader? What kinds of behaviour do I wish to change in myself to better understand others?

As I mentioned above, personalized power is used by leader which do anything to obtain and maintain power when prosocial power is usually implemented by transformational leaders. The difference between power and leadership is that good leaders never use their power obviously.

DPL (Digital Power Line)

DPL (Digital Power Line) - abonencki system dostępowy z tradycyjnymi usługami typu POTS, wykorzystujący do transmisji istniejące miedziane (lub aluminiowe) linie energetyczne niskiego napięcia jako telekomunikacyjne medium transportowe (telefonia, odczyt stanu liczników, zdalne sterowanie).

ERP (Effectire Radiated Power)

ERP (Effectire Radiated Power) - skuteczna moc promieniowana przez radiowe (mikrofalowe) urządzenia nadawcze odniesiona do dipola półfalowego o zysku energetycznym 1,64 (2,15 dB).

UPS (Uninterrupted Power System)

UPS (Uninterrupted Power System) - alternatywne źródło bezawaryjnego (bezprzerwowego) zasilania dla komputerów i systemów komputerowych, zapewniające ciągłe i niezawodne zasilanie energią prądu przemiennego o odpowiednich (właściwych i stabilnych) parametrach oraz wolną od wszelkich zakłóceń zewnętrznych, Stosowanie zasilaczy UPS w systemach komputerowych ma na celu minimalizację strat wynikających z nieprawidłowego zasilania i przerw w ...