Power Music FM

Czytaj Dalej

Specyfika formuły radia Tok FM

Należy mieć jednak nadzieję, że ewolucja jaką przechodzi rynek radiowy w Polsce, korzystnie wpłynie na sytuację stacji wąsko sformatowanych, w tym także radia TOK FM; na rynku zachodnim nie funkcjonują już rozgłośnie o eklektycznym charakterze i niesprecyzowanej grupie docelowej.

Is nuclear power the only solution to the energy crisis?

For example, the solar power stations, which might have been a good solution, increase the temperature nearby, though causing the death of insects or plants organism in this area.

Nuclear power plants are best source of energy

The truth is that there are nuclear power plants all around our country; therefore our country is in such a zone that will be polluted if any accident happens in any of these power plants that surround Poland.

Nuclear power

Some people believe that mankind should look for other forms of power, for example solar energy which is cheap and environmentally safe. However, solar power provides only 8% for of the world's energy and it is still too early to replace fission with this alternative.

THE INFLUENCE OF MUSIC ON OUR LIFE

The influence of the music on the society. It is a problem discussed in many ways. The most important matter is the impact that music everybody can listen.

We have many kind of music. From the clasic music to the hard rock and metal. Almost everybody like to hear some music. I think that music is very important...

What is my opinion about nuclear power

But if nuclear power didn't exist there would not be sun or any other star in whole universe. I think that peaple should get used to nuclear power, nuclear plants, nuclear bombs and X-rays.

Music in my life

>

>

>

>

>

>

rebel against – buntują się przeciwko

fashion - moda

amusement - rozrywka

conviction - przekonanie

habit - zwyczaj

willingly - chętnie

youth - młodość

irritate - denerwować

mood - humor

depends on - zależy od

benefits – korzyści

wonder – zastanawiać się

Of these three – money, sex and power – which is the most attractive?

If you are rich and powerfull you attract those of opposite sex.

My favourite music group

Most of teenagers like lisening to music.They are fascinated by groups or singers. Some people like heavy metal, pop, jazz or clasical music. And many, like me, like rock music. I listen to groups like Nirvana, Offspring, Garbage, but my favourite is Polish group T.Love. This group started its carrer in...

Co to jest wysokościomierz FM?

Wysokościomierze FM są użyteczne do wysokości 3 km ponad lądem i 6 km ponad wodą, gdyż woda daje mocniejsze i czystsze odbicie fal elektroma­gnetycznych o takich częstotliwościach.

CURTIS INSTITUTE OF MUSIC

(wym. ko:tis institju:t ow mju:zyk) Jedna z najsławniejszych uczelni muzycznych USA, zał. w 1924 w Filadelfii przez fundatorkę Mary Louise Curtis Bok, późn. żonę skrzypka Efrema Zimbalista, nazwąna po jej ojcu, amer. wydawcy prasowym, Cyrusie Curtis; wykładowcami są głównie wirtuozi (m.in. w 1924-38...

BLACK POWER

power moc, siła),Hasło ideologiczne murzyńskiego ruchu wolnościowego w StanachZjedn. Black Power Theology,będąca jedną z odmian teologii wyzwolenia (-» wyzwoleniateologia).

Role of music in our lives

Music is something that we perhaps take for granted in our daily lives, particularly when it exists in the form of background music, from advertising jingles to MTV. However, do we as society take music as seriously as we should? In this essay, I will examine this subject from the perspectives of the professional musician and the music teacher, giving my own views on the status of music today. Taking the point of view of professional musicians, it can be easily recognized that music serves ...

Have you ever known a leader who had to win at any cost? Describe the impact on you? What are some of the differences between having power and being a leader? What kinds of behaviour do I wish to change in myself to better understand others?

As I mentioned above, personalized power is used by leader which do anything to obtain and maintain power when prosocial power is usually implemented by transformational leaders. The difference between power and leadership is that good leaders never use their power obviously.

DPL (Digital Power Line)

DPL (Digital Power Line) - abonencki system dostępowy z tradycyjnymi usługami typu POTS, wykorzystujący do transmisji istniejące miedziane (lub aluminiowe) linie energetyczne niskiego napięcia jako telekomunikacyjne medium transportowe (telefonia, odczyt stanu liczników, zdalne sterowanie).

ERP (Effectire Radiated Power)

ERP (Effectire Radiated Power) - skuteczna moc promieniowana przez radiowe (mikrofalowe) urządzenia nadawcze odniesiona do dipola półfalowego o zysku energetycznym 1,64 (2,15 dB).

FM (Frequency Modulation)

FM (Frequency Modulation) - modulacja częstotliwości, jedna z technik modulacji sygnałów używana w telekomunikacji. FM stosowaną w odniesieniu do transmisji danych cyfrowych nazwano kluczowaniem częstotliwości FSK.

UPS (Uninterrupted Power System)

UPS (Uninterrupted Power System) - alternatywne źródło bezawaryjnego (bezprzerwowego) zasilania dla komputerów i systemów komputerowych, zapewniające ciągłe i niezawodne zasilanie energią prądu przemiennego o odpowiednich (właściwych i stabilnych) parametrach oraz wolną od wszelkich zakłóceń zewnętrznych, Stosowanie zasilaczy UPS w systemach komputerowych ma na celu minimalizację strat wynikających z nieprawidłowego zasilania i przerw w ...