COLP (Connected Line Identification Presentation)

COLP (Connected Line Identification Presentation) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci ISDN, polegająca na prezentacji na aparacie telefonicznym numeru abonenta osiągniętego (wywoływanego).

COLR (Connected Line Identification Restriction)

COLR (Connected Line Identification Restriction) - jedna z usług dodatkowych centrali abonenckiej z integracją usług (ISDN), blokująca prezentację numeru przyłączonego abonenta.

DCE (Data Communication Eąuipment)

DCE (Data Communication Eąuipment) - w telekomunikacji oznacza urządzenie międzysieciowe do przesy- łania danych, łączące komputer lub terminal abonenta z kanałem komunikacyjnym lub siecią (komutowaną PSTN lub pakietową PSDN); najczęściej modem lub konwerter sygnałów, funkcjonujący między...

DCS (Digital Communication System)

DCS (Digital Communication System) - rozszerzona wersja cyfrowej telefonii komórkowej GSM 900 - wprowadzona do eksploatacji od 1992 r. - obecnie zaakceptowana pod nazwą GSM 1800 i działająca w paśmie 1800 MHz (o częstotliwości w „górę" 1710-1785 MHz i w „dół" 1805- 1880 MHz).

Przy szerokości pasma 75 MHz...

DSL (Digital Subscriber Line)

DSL (Digital Subscriber Line) - technologia cyfrowego dostępu abonenckiego za pomocą modemów szerokopasmowych, obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii szybkiego dostępu szerokopasmowego, uzyskiwanego na najniższym szczeblu sieci telekomunikacyjnej - tzw.

EDACS (Enhanced Digital Access Communication System)

EDACS (Enhanced Digital Access Communication System) - system trankingowy firmy Ericsson zapewniający transmisję danych oraz analogowy lub cyfrowy przekaz sygnałów mowy przez kanały radiowe. Dostępny w dwóch wersjach: jako wąskopasmowy (szerokość kanału 12,5 kHz, częstotliwość radiowa 896-941 MHz)...

ERP (Effectire Radiated Power)

ERP (Effectire Radiated Power) - skuteczna moc promieniowana przez radiowe (mikrofalowe) urządzenia nadawcze odniesiona do dipola półfalowego o zysku energetycznym 1,64 (2,15 dB).

ETACS (Extended Total Access Communication System)

ETACS (Extended Total Access Communication System) - system ruchowej, analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (IG) o dwukrotnie zwiększonej liczbie kanałów radiowych w porównaniu z pierwowzorem TACS, zastosowanym po raz pierwszy (1983 r.) w Wielkiej Brytanii. Stał się światowym standardem...

FCC (Federal Communication Commission)

FCC (Federal Communication Commission) - federalna komisja łączności będąca agencją rządową USA, określająca przepisy w zakresie telekomunikacji i nadzorująca ich realizację. Organ wydaje wiążące opinie dotyczące certyfikacji sprzętu radiowego, telewizyjnego i usług telekomunikacyjnych o...

GSM (Global System for Mobile Communication)

GSM (Global System for Mobile Communication) - najpopularniejszy na świecie (od 1992 r.) standard cyfrowej telefonii komórkowej drugiej generacji (2G) do komunikacji głosowej i przekazu krótkich wiadomości SMS. Operuje w trzech pasmach radiowych: 900 (GSM), 1800 (wcześniejsza nazwa DCS) oraz 1900 MHz (znany...

GSM-R (Global System for Mobile Communication-Railway)

Istotna modyfikacja klasycznego systemu GSM obejmuje następujące zagadnienia:

zmianę pasma częstotliwości;

zmianę zasad przydziału kanałów radiowych w podsystemach stacji bazowych BTS;

optymalizację parametrów w oprogramowaniu stacji BTS pod kątem łatwego i częstego...

HDSL (High Digital Suhscriber Line)

Nominalna szybkość transmisji danych, wynosząca początkowo 784 kb/s w obu kierunkach przenoszenia lub jednokierunkowo 1544 kb/s linii T1 (2048 kb/s dla linii E1), wymagała stosowania podwójnej skrętki miedzianej.

IDSL (ISDN Digital Subscriber Line)

IDSL (ISDN Digital Subscriber Line) - inne spotykane oznaczenie symetrycznego przekazu cyfrowego w zintegrowanej technologii cyfrowej ISDN (oznaczenia ISDN, IDSL, iDSL), odnoszące się jedynie do maks.

Łącze komutowane (dial-up line)

Łącze komutowane (dial-up line) - dwukierunkowa, zwykle dwuprzewodowa pętla telekomunikacyjna zestawiana automatycznie na czas określony między dwoma abonentami sieci, za pośrednictwem komercyjnej lub publicznej sieci telefonicznej PSTN.

MCU (Multimedia Communication Unit)

MCU (Multimedia Communication Unit) - mostki wideokonferencyjne spełniające funkcję sieci cyfrowej ISDN do realizacji multimedialnych połączeń wideokonferencyjnych. Mostki MCU zainstalowane w środowisku centralek abonenckich PABX (po obydwu stronach łącza) umożliwiają prowadzenie spotkań na...

mDSL (m-Digital Subscriber Line)

Przekaz danych w tej asymetrycznej technologii dokonuje się z szybkością zwiększoną do 2,3Mb/s za pomocą dedykowanej dwuprzewodowej linii telefonicznej w zasięgu do kilku km (do kilkunastu z przewodami o średnicy 0,9 mm).

off-line (odłączony)

off-line (odłączony) - sytuacja, w której dowolne zewnętrzne urządzenie techniczne dołączone do sieci teleinformatycznej lub systemu komputerowego znajduje się stanie nieaktywnym (brak gotowości działania) i nie może podjąć natychmiastowej współpracy.

OLAP (On-line Transaction Processing)

OLAP (On-line Transaction Processing) - grupa systemów bezpośredniego przetwarzania analitycznego, stanowiąca podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji DSS, przetwarzania danych i tworzenia raportów.

OLT (Optical Line Termination)

Węzeł OLT stanowi równocześnie zakończenie lokalnej abonenckiej linii optycznej ODN - od strony sieci telekomunikacyjnej - stosowanej w światłowodowych systemach abonenckich FITL.

OLTP (On-line Transaction Processing)

OLTP (On-line Transaction Processing) - przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym, zwykle za pośrednictwem silnego komputera mainframe.