Power Architecture

Czytaj Dalej

England - Architecture

The oldest, small anyway monuments of architecture in England are of Roman origin; was it buildings public usefulness. Very much small are also monuments beforeromanesque of epoch. From 10th and 11th century date little, stone churchs, and also slendel, round towers, pointed endings. In 12th century began...

Is nuclear power the only solution to the energy crisis?

For example, the solar power stations, which might have been a good solution, increase the temperature nearby, though causing the death of insects or plants organism in this area.

Nuclear power plants are best source of energy

The truth is that there are nuclear power plants all around our country; therefore our country is in such a zone that will be polluted if any accident happens in any of these power plants that surround Poland.

Nuclear power

Some people believe that mankind should look for other forms of power, for example solar energy which is cheap and environmentally safe. However, solar power provides only 8% for of the world's energy and it is still too early to replace fission with this alternative.

What is my opinion about nuclear power

But if nuclear power didn't exist there would not be sun or any other star in whole universe. I think that peaple should get used to nuclear power, nuclear plants, nuclear bombs and X-rays.

Of these three – money, sex and power – which is the most attractive?

If you are rich and powerfull you attract those of opposite sex.

BLACK POWER

power moc, siła),Hasło ideologiczne murzyńskiego ruchu wolnościowego w StanachZjedn. Black Power Theology,będąca jedną z odmian teologii wyzwolenia (-» wyzwoleniateologia).

Have you ever known a leader who had to win at any cost? Describe the impact on you? What are some of the differences between having power and being a leader? What kinds of behaviour do I wish to change in myself to better understand others?

As I mentioned above, personalized power is used by leader which do anything to obtain and maintain power when prosocial power is usually implemented by transformational leaders. The difference between power and leadership is that good leaders never use their power obviously.

CORBA (Common Object Reąuest Broker Architecture)

CORBA (Common Object Reąuest Broker Architecture) - uniwersalna specyfikacja zarządzania, definiująca zbiór usług zapewniających obiektom usługi transakcyjne w środowisku heterogenicznym, infrastrukturę do zdalnej komunikacji między komponentami sieci i narzędzia do opisu interfejsu udostępnianego...

DNA (Digital Network Architecture)

DNA (Digital Network Architecture) - sieciowa architektura systemu komputerowego firmy DEC o sied- miowarstwowej strukturze protokołów i własnościach funk- cjonalnych podobnych do systemu sieciowego SNA (IBM). Chociaż nie spełnia stricte modelu ISO/OSI, ma zdefiniowane wszystkie jego elementy: protokoły...

DPL (Digital Power Line)

DPL (Digital Power Line) - abonencki system dostępowy z tradycyjnymi usługami typu POTS, wykorzystujący do transmisji istniejące miedziane (lub aluminiowe) linie energetyczne niskiego napięcia jako telekomunikacyjne medium transportowe (telefonia, odczyt stanu liczników, zdalne sterowanie).

EISA (Extended Industry Standard Architecture)

EISA (Extended Industry Standard Architecture) - popularna architektura wewnętrznej magistrali komputerów klasy PC rozszerzająca starszą 16-bitową szynę interfejsową (PC/AT) do 32 bitów, z zachowaniem zgodności z istniejącymi 16-bitowymi kartami rozszerzenia urządzi standardu ISA. EISA stanowi...

ERP (Effectire Radiated Power)

ERP (Effectire Radiated Power) - skuteczna moc promieniowana przez radiowe (mikrofalowe) urządzenia nadawcze odniesiona do dipola półfalowego o zysku energetycznym 1,64 (2,15 dB).

IAB (Internet Architecture Board)

IAB (Internet Architecture Board) - komisja nadzorująca (z głosem doradczym) rozwój infrastruktury Internetu. Składa się z dwóch grup roboczych: IETF- zajmującej się rozwiązaniami technicznymi oraz IRTF (Internet ResearchTask Force) - zajmującej się naukowymi problemami sieci.

ISA (lndustry Standard Architecture)

ISA (lndustry Standard Architecture) - najbardziej rozpowszechniony standard 8- lub 16-bitowej architektury szyny interfejsowej, stosowany we wcześniejszych rozwiązaniach komputerów osobistych klasy IBM PC. Obecnie zastąpiony wewnętrzną szyną 32-bitową standardów EISA i PCI.

MCA (Micro Channel Architecture)

MCA (Micro Channel Architecture) - zastrzeżona Praz IBM (1987 r.) mikrokanałowa architektura 32-bitowej szyny interfejsu wewnętrznego, stosowana w komputerach IBM serii PS/2, a także serii RS 6000. Niezgodna z wcześniejszymi rozwiązaniami standardu IBM PC AT (16-bitów) jest przeznaczona dla środowiska...

SNA (System Network Architecture)

SNA (System Network Architecture) - architektura sieciowa wprowadzona przez IBM celem standaryzacji sposobu łączenia komputerów i terminali, również komputerów IBM z komputerami innych firm.

Podstawowym jej zadaniem było udostępnianie użytkownikom usług świadczonych przez komputery klasy mainframe w trybie...

UPS (Uninterrupted Power System)

UPS (Uninterrupted Power System) - alternatywne źródło bezawaryjnego (bezprzerwowego) zasilania dla komputerów i systemów komputerowych, zapewniające ciągłe i niezawodne zasilanie energią prądu przemiennego o odpowiednich (właściwych i stabilnych) parametrach oraz wolną od wszelkich zakłóceń zewnętrznych, Stosowanie zasilaczy UPS w systemach komputerowych ma na celu minimalizację strat wynikających z nieprawidłowego zasilania i przerw w ...