Poważne oskarżenie

Czytaj Dalej

„Przedwiośnie” St. Żeromskiego jako powieść: oskarżenie, ostrzeżenie, zapytanie

Autor „Przedwiośnia”, Stefan Żeromski, wyznał sam, że powieść ta pomyślana była jako „ostrzeżenie przed rewolucją”. Analizując dokładnie treść utworu, dochodzimy do wniosku, że „Przedwiośnie” nie tylko ostrzega, ale też oskarża i stawia pytanie o przeszłość ojczyzny.

Młody Cezary Baryka...

Jakich argumentów należy użyć dla obrony lub oskarżenia Zenona Ziembiewicza? („Granica” Z. Nałkowskiej)

Autorka powieści „Granica” była kobietą wyzwoloną i wykształconą. Interesowały ją motywy postępowania ludzi oraz dylemat: kim jest człowiek - indywidualnością czy schematem, istotą niepowtarzalną, czy podobną do wszystkich, którzy znaleźli się w podobnym miejscu i w podobnej sytuacji...

Fizycy na tropie wehikułu czasu - Poważnie o gumie

Jak takie tunele są możliwe? Nie obędzie się bez krótkiego przedstawienia teorii grawitacji, ale bez jej równań matematycznych, bo parafrazując słowa Hawkinga - każde równanie, które umieściłbym w tekście, zmniejszyłoby liczbę jego czytelników o połowę. Teoria grawitacji Einsteina w jednym zdaniu...

CZYM RÓŻNI SIĘ PRZESTĘPSTWO FAŁSZYWEGO ZEZNANIA OD FAŁSZYWEGO OSKARŻENIA ORAZ TWORZENIA FAŁSZYWYCH DOWODÓW

Fałszywe zeznania polegają na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie przepisów. Przestępstwa tego nie może dopuścić się świadek, a w niektórych przypadkach także inny uczestnik postępowania. Warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznania...

Sądowa kontrola oskarżenia

Kpk posługuje się określeniem „ wstępna kontrola oskarżenia”. Kontrola ma charakter : formalny i merytoryczny.

Kontrola formalna należy do Prezesa Sądu (lub przewodniczącego wydziału, bądź upoważnionego sędziego). Bada on czy akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art. 119, 332...

Procedura stawiania Prezydenta w stan oskarżenia

Wstępny wniosek o postawienie prezydenta w stan oskarżenia może złożyć tylko grupa posłów i senatorów licząca co najmniej 140 osób. Wniosek taki jest rozpatrywany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu, która następnie przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu stosowny wniosek. Dla postawienia...

Mowa oskarżycielska(oskarżenia przeciwko osobom,które są winne I rozbiorowi polski)

Czarnków,19.01.2005 rok Wysoki Sądzie! Szanowni zgromadzeni! Stoimy tutaj przed trudnym zadaniem. Musimy osądzić, kto jest winny za I rozbiór Polski. Moim zdaniem wiele osób jest winnych. Zaczęło się od królów elekcyjnych, a jaśniej od panowania Dynastii Wazów, gdy to Zygmunt III Waza bardziej czuł się Szwedem niż Polakiem i Wazą, a nie Jagiellonem. To on próbował odsprzedać koronę polską innemu z Habsburgów- Ernestowi. Rzecz cała się wydała. Monarcha ...

Postępowania z oskarżenia prywatnego

W postepowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy takie jak w postepowaniu uproszczonym. Do przestępstw sciganych z oskarżenia prywatnego należą, nieumyślne uszodzenie ciała o charakterze innym niż powoduje cieżki uszczerbek na zdrowiu, lekkie uszkodzenie ciała, czyli naruszenie narządów na czas nie dłuższy niż siedem dni, zniesławienie, zniewaga oraz naruszenie nietykalności cielesnej. Sprawy z oskarżenia prywatnego są rozpoznawane jednoosobowo przez ...

KOŚCIÓŁ I KLĘSKI DZIEJOWE. OSKARŻENIA WYSUWANE PRZEZ POGAN

Zwycięstwo chrześcijaństwa nieznacznie wyprzedziło upadek cesarstwa rzymskiego. W roku 395, ze śmiercią Teodozjusza, zanika ostatecznie jedność cesarstwa: cesarstwo wschodnie i cesarstwo zachodnie, odtąd zupełnie odrębne, nigdy już do siebie nie powrócą. Na Wschodzie Bizancjum, pomimo burz i...

OSKARŻENIA WYSUWANE PRZEZ POGAN - ODPOWIEDZ CHRZEŚCIJAŃSTWA

Pomimo że nie było już prześladowań i że świat stal się w większości chrześcijański, wszystko szło coraz gorzej, poganie zaś bardziej niż kiedykolwiek uważali, że odpowiedzialność za to ponosi chrześcijaństwo, i głośno to wyrażali. Grabież Rzymu w roku 410 doprowadza do ostateczności...

Zabawa poważna i śmieszna - Wesele Figara

Współcześni Beaumarchais’mu krytycy zachwycając się Weselem Figara stwierdzali zarazem, że komedia pozostaje w Sprzeczności ze wszystkimi regułami teatru. Mieli rację. Ta sztuka nie jest bowiem konstrukcją opartą na takich czy innych zasadach. Jest zbudowana po trosze z elementów wszystkich poprzednich...

Powieść — oskarżenie - Lalka

Lalki Prusa nie ma powodu streszczać. Jest znana zarówno z oryginału, jak i ze swojej wersji filmowej. Zakładając więc, ae wszyscy znamy jej treść, postarajmy się odpowiedzieć na pytanie:

o czym ta powieść mówi, co jest jej tematem? Czyżby nieszczęśliwa miłość kupca Wokulskiego do hrabianki...