Powaska Bystrzyca

Powaska Bystrzyca

Czytaj Dalej

BAŃSKA BYSTRZYCA

Słowac. Banská Bystrica, węg. Besztercebânya, niem. Neusohl, bpstwo w Czechosłowacji (Słowacja) eryg. 13 III 1776 jako sufr. Ostrzyhomia (od 1937 poddane bezpośrednio Stolicy Apost.).

Bpstwo B. fundowała ces. Maria Teresa, a utworzone zostało z komitatów Zvolen i Turoč. Katedrą biskupią został...

BYSTRZYCA

Parafia w dekanacie worniańskim w archidiecezjiwileńskiej (Litew. SRR). Pierwsza stolica litew. książąt.

W 1390 król Władysław Jagiełło ufundował kościół PodwyższeniaKrzyża i przeznaczył go dla kanoników regularnych odpokuty (zw. w Polsce markami); w 1. poł. XV w. do klasztorumarków w B. wstąpił...

BYSTRZYCA KŁODZKA

Chrzanowski, Bystrzyca Kłodzka, Wwa 1971, 4-8; SzmWr 129.