Povilas Lukšys (żołnierz)

Povilas Lukšys (żołnierz)

Czytaj Dalej

„O ŻOŁNIERZU TUŁACZU”

Składa się z dwóch części. Jedna odwołuje się do przejścia armii francuskiej przez przełęcz Grimsel. Zaprezentowane treści historyczne, przypomina to podręcznik historii (elementy  topografii, wielkość i uzbrojenia armii). Część druga odnosi się do wydarzeń toczących się na terenie Polski. („Pan...

O ŻOŁNIERZU TUŁACZU, opowiadanie S. Żeromskiego

O ŻOŁNIERZU TUŁACZU, opowiadanie S. Żeromskiego, prwdr. w „Głosie" 1896, przedr. w tomie Utwory powieściowe, Warszawa 1898. Powstanie utworu związane jest z pobytem Żeromskiego w Szwajcarii; składa się on z dwóch części. Pierwsza ukazuje walki toczone przez republ. armię franc. z wojskami...

PIEŚŃ O ŻOŁNIERZU TUŁACZU

PIEŚŃ O ŻOŁNIERZU TUŁACZU (inc. „Idzie żołnierz borem, lasem"), popularna pieśń żołnierska, złożona z parzyście rymowanych 8-zgłoskowców. Tekst niestabilny, zachowany w szeregu przekazów wariantowych (najstarsze z XVI w.), które od XIX w. tworzą cykl repertuarowy, zapoczątkowany omawianą...

IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM

Stara pieśń wojskowa, nazwana przez Mickiewicza „piosenką o żołnierzu tułaczu", której pierwsza zwrotka wg zapisu z'1830 brzmi:

Idzie żołnierz borem lasem,

Przymierając z głodu czasem,

Chleba, soli nie żałować,

Trzeba żołnierza ratować. '

W najdawniejszym zachowanym wariancie...

NA ONEJ GÓRZE JADĄ ŻOŁNIERZE

Popularna dialogowa piosenka lud.

Na onej górze jadą żołnierze.

Puk, puk, w okieneczko,

wstań, wstań, panieneczko,

koniom wody dać. 1-4. '

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU. Krotochwila w 3 aktach, farsa S. Dobrzańskiego

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU. Krotochwila w 3 aktach, farsa S. Dobrzańskiego, wyst. we Lwowie 1879, wyd. tamże 1886. Osią akcji, toczącej się w Warszawie, są przygody naiwnego mecenasa z Radomia, Mazurkiewicza, który zjawia się za kulisami teatru, by zapobiec romansowi syna zaprzyjaźnionej rodziny z...

ŻOŁNIERZ

Słowiańska pożyczka z nm. Sóldner 'żołnierz najemny, zaciężny' od Sold 'żołd'; zob, Idzie żołnierz... Grób Nieznanego Żołnierza zob. Grób. Każdy żołnierz francuski nosi w ładownicy buławę marszałka Francji przypisywane Napoleonowi I (zob,). Żołnierskie szczęście zob. Minna von Barnhelm...

DOGELIS POVILAS

ur. 22 1 1877 w Kniebioniai (Żmudź), zm. 3 XI 1949 w Kownie, Działacz rel.-społ., publicysta.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Kownie przyjął 1899 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie; internowany za odmowę nauczania religii w szkole w języku ros., przebywał 1902-04 w klasztorze...

Grób Nieznanego żołnierza

Na placu Zwycięstwa w Warszawie wznosi się niewielka kolumnada ~ ocalały szczątek dawnego Pałacu Saskiego. Płonie przed nią wieczny znicz, stoi stale żołnierska warta honorowa. Wśród dwudziestu tysięcy miejsc narodowej pamięci w Polsce ~ to posiada charakter szczególny. Jest to Grób Nieznanego Zołnierza ~ symbol hołdu składanego przez naród całym pokoleniom bojowników o wolność, wszystkim, którzy oddali życie za Ojczyznę. Obyczaj czczenia poległych bohaterów ...

Żydowscy żołnierze II wojny światowej

Przed wybuchem wojny 1939 r. w Polsce Żydzi zaangażowali się w działalność antyfaszystowską, ofiarowali pieniądze na uzbrojenie armii, zajmowali się budowaniem umocnień fortyfikacyjnych, uczestniczyli w walce przeciwko niemieckim najeźdźcom w Wojsku Polskim. We wrześniu 1939 roku w armii polskiej służyło mniej więcej 130 tys. mężczyzn pochodzenia żydowskiego. 32 tys. poległo albo zostało rannych w walkach z nazistami; do niewoli trafiło 34-64 tys. W 1940 r.

Okrutnicy i hultaje czy wzorowi żołnierze opisz i oceń dokonania lisowczyków

W zagadnieniu jestem proszona o ocenienie doknań lisowczyków i ocenić ich postępowanie jako odział zbrojny Rzeczypospolitej wiec może na początek przybliżę ich rys historyczny. Pułk lisowski, zwany tak od nazwiska Aleksandra Lisowskiego powstał głównie z ludzi, którzy towarzyszyli wyprawie Dymitra I (,,Samozwańca"). Po jego upadku, tysiące żołnierzy, których nie mogło wchłonąć społeczeństwo, zdemoralizowanych, bez środków do życia, stało się plagą dla ...

Związek Ociemniałych Żołnierzy PRL

Związek Ociemniałych Żołnierzy PRL; organizacja społeczno-polityczna o charakterze kombatanckim inwalidzkim zrzeszająca ociemniałych byłych żołnierzy -> inwalidów wojennych i wojskowych. Celem Związku jest reprezentacja i ochrona interesów członków oraz prowadzenie działalności socjalno-bytowej i...

Motyw żołnierza w literaturze

Żotnierz - Osoba odbywająca służbę wojskową. Członek sił zbrojnych danego państwa. Literatura ukazuje go najczęściej jako prostego wojaka, który dzielnie walczy do końca, przewyższając swoją postawą oficerów. Bywa także, że żołnierz ma skłonności do ubarwiania opowieści o swoich...

KOŚCIÓŁ A ZAWÓD ŻOŁNIERZA

Problem ten ma jeszcze inne aspekty. Często twierdzono, że istnienie silnie zorganizowanego i zhierarchizowanego Kościoła samo przez się było niebezpieczne dla państwa i społeczeństwa, ponieważ podkopywało jego jedność duchową i osłabiało spójność, budując i przeciwstawiając struktury...