Povilas Jakubėnas

Czytaj Dalej

Święty Jakub, Apostoł

Św. Jakub, Apostoł. Jakub, zwany Większym lub Starszym, był synem rybaka Zebedeusza i Salome zBetsaidy (Mt 27,56). Starszy brat św. Jana Ewangelisty. Był powołany przez Jezusa, razem ze swymbratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4,21). Wraz z Piotrem i Janem należał do grupyApostołów...

GŁUPI JAKUB. Komedia w 3 aktach

GŁUPI JAKUB. Komedia w 3 aktach, utwór dram. T. Rittnera, wyst. w Krakowie 1910, wyd. w Warszawie 1930. Ma trzy wersje: jednoaktową, napisaną po polsku 1903, pt. Lipy pachną (nie publ. za życia autora, wyd. Poz. 1962), której wydarzenia rozgrywają się w środowisku mieszcz.; trzyaktową napisaną po...

LUBELCZYK JAKUB, Jakub z Lublina

LUBELCZYK JAKUB, Jakub z Lublina, zm. po 1564, tłumacz, poeta religijny. Mieszczanin, klient Górków, z czasem przeszedł na wyznanie kalw.; przyjaciel i współpracownik M. Reja. Przełożył wierszem Psałterz Dawida (Kr. 1558), uzup. luźnymi psalmami, i Księgę Hioba (Kr. 1559). Był współtłumaczem tzw...

JAKUB

Izrael, patriarcha biblijny z księgi Genesis, syn Izaaka i Rebeki, młodszy brat bliźniak Ezawa, który sprzedał mu swoje pierworództwo za miskę soczewicy. Z pomocą matki wyłudził od oślepłego ojca błogosławieństwo, podając się za Ezawa (zob.).

Aby zdobyć rękę Racheli, służył jej ojcu, Labanowi...

Prekursorzy nominalizmu - Jakub z Metz

Zacznijmy od Jakuba z Metz, który był uczniem Ramberta z Bolonii. Mieli naniego również wpływ Piotr z Owernii i Henryk z Gandawy. Studiował zapewnez Paryżu. W każdym razie jego Komentarz do Sentencji jest wybitny, znamyjego dwie wersje z lat 1295-1302. Jakub z Metz był dominikaninem i z powodupodejrzeń o...

Święty Jakub

hebr. Jaaqob - “niech Bóg wspomoże”, “niech Bóg strzeże”.Św. Jakub, Apostoł zwany Mniejszym lub Młodszym (+ 62). Był (Mk 15,40) synem Kleofasa i Marii,rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. Pochodził z Nazaretu. Po opuszczeniu przez św.Piotra Jerozolimy pierwszy biskup w tym mieście. Odgrywał...

Jakub

Według Biblii, syn Izaaka i Rebeki (fot. 103), ojciec dwunastu synów, którzy stali się przodkami-eponimami dwunastu pokoleń Izraela. On sam nazywany jest Izraelem w Księdze Rodzaju, w następstwie tajemniczego epizodu walki z aniołem. Nowy Testament wymienia trzy postaci o tym imieniu.

Dwie.z nich...

Jakub Fontana

 

Jakub Fontana był synem Józefa II Fontany, architekta włoskiego, którego dziełem jest pałac w Kozłówce, kościoły bonifratrów i pijarów w Warszawie oraz wykończenie kościoła Świętego Krzyża w Warszawie.

Jakub Fontana (1710 -1773) był także architektem. Przebudował pałac w Radzyniu Podlaskim...

CIASTOWSKI JAKUB SchP

Imię zak. Jakub od św. Wawrzyńca, ur. 25 VII 1791 w Sarnowie (pod Rawiczem), zm. 18 VI 1837 w Warszawie, wychowawca.

Do zakonu wstąpił 1808; święcenia kapł. przyjął 1816; od 1823 był rektorem kolegium w Radomiu, nast. prefektem i rektorem Collegium Nobilium, gdzie 1829 przyjmował wizytę ces. Mikołaja...

GÓRKA JAKUB ks.

ur. 16 VII 1864 w Borzęcinie k.Brzeska, zm. 8 III 1917 w Tarnowie, działacz s p o ł . , historyk.

Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Tarnowieprzyjął 1889 święcenia k a p ł . ; nast. był wik. w Wierzchosławicachi Chełmie k. Bochni; po uzyskaniu 1893 w Wiedniud o k t o r a t u teologii byt do...

GÓRSKI JAKUB ks.

ur. ok. 1525 na Mazowszu, zm.17 VI 1585 w Krakowie, teolog-polemista.

W Akademii Krak.ok. 1550 otrzymał stopień magistra sztuk wyzwolonych, a1554 podjął wykłady j a k o docent; 1555 wszedł do KolegiumMniejszego, 1560 - do Większego;

od 1563 studiował w Padwie,a nast. w Rzymie, gdzie 1566 uzyskał doktorat...

Jakub Rousseau - biografia

Praca socjalna Gr „B” rok I „Jan Jakub Rousseau” .Poglądy polityczne Rousseau zbiegły się w czasie z upadkiem monarchii absolutnej, która świeciła triumf w XVII w. Król jako arbiter w konfliktach między szlachtą, arystokracją i klerem utwierdzał swoją władze. Francja XVII w. przeżywała kryzys wartości kultywowanych w epoce ancien regime’u –majestat królewski chylił się ku upadkowi. Król właściwie już nie rządził, mimo ze faktycznie sprawował ...

Błogosławiony Jakub Strzemię

Bł. Jakub Strzemię (Strepa), biskup (1340 - 1409). Był franciszkaninem. Pełnił funkcję gwardiana misyjnegoStowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. Zasłynął jako gorliwy misjonarzwschodnich 1 Kresów. W 1391 r. został arcybiskupem Halicza na Rusi, gdzie konsekwentnie pracowałnad...

Kościół jerozolimski - Jakub, zwany Młodszym

Prowadził surowe życie ascetyczne, wiernie zachowywałprawo mojżeszowe i żydowską tradycję, za co zyskał miano Sprawiedliwego. Uznany przez Pawłaza filar Kościoła wraz z Piotrem, cieszył się autorytetem nie tylko w Jerozolimie, lecz również w innychKościołach lokalnych, do których skierował list...

ADAMCZEWSKI JAKUB

ADAMCZEWSKI JAKUB, ur. 1763 w Poznańskiem, zm. 20 VI1812 w Warszawie, dramatopisarz, tłumacz. U schyłku Rzpliteji w czasach Księstwa Warsz. pracował jako urzędnik. Od 1799przekładał i przerabiał dla Teatru Nar., do którego Dyrekcjiwchodził od 1811 j(był też cenzorem sztuk), franc. komedie oraztranc. i...

BOCZYŁOWIC JAKUB

BOCZYŁOWIC JAKUB, zm. 1697-99 w Toruniu (?), poeta.Pochodził zapewne z rodziny mieszczańskiej. W 1675 urzędnikw kancelarii grodzkiej Krakowa, potem przeniósł sięprawdop. do Torunia. Autor wierszy okolicznościowych, m. in.na cześć Jana III (Sarmatia laureata 1684, Ostatnie Vale synówkoronnych 1696)...

BOJKO JAKUB, pseud. Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk, Maciej Zając z Luszowic

BOJKO JAKUB, pseud. Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk,Maciej Zając z Luszowic, ur. 7 VII 1857 w Gręboszowie(Tarnowskie), zm. 7 IV 1943 tamże, pisarz, publicysta, działaczludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył szkołę wiejską,bogatą wiedzę hist. i lit. zdobywał drogą...

GAWATOWIC, Gawat, Gawath, JAKUB

GAWATOWIC, Gawat, Gawath, JAKUB, ur. 17 III 1598 we Lwowie, zm. 17 VI 1679, pisarz rei., polemista, tłumacz. Syn ubogich mieszczan; dzięki protektorce, K. Sieniawskiej z Brzeżan, studiował w Akad. Krak.; bakałarz wydz. sztuk wyzwolonych 1615. Zaproszony przez hetm. S. Żółkiewskiego, został nauczycielem...

GĘBICKI, Gembicki, JAKUB

GĘBICKI, Gembicki, JAKUB, ur. 1569 w Radziejowie (Kujawy), zm. 13 V 1633 w Dębnicy (na pn. od Gniezna), poeta. Po studiach w Niemczech kaznodzieja przy zborze reformowanym w Dębnicy, 1607 konsenior. Napisał Hymny z Starego i Nowego Testamentu wyd. 1619 przy Psalmach Dawidowych M. Rybińskiego. W cyklu tym...

GÓRSKI JAKUB

GÓRSKI JAKUB, ur. ok. 1525 w ziemi liwskiej (Mazowsze), zm. 17 VI 1585 w Krakowie, humanista, retor, logik, filolog; ksiądz. Pochodził z drobnej szlachty, po studiach w Akad. Krak. (1542-51) był jej docentem od 1554, prof. i 1574-83 ośmiokrotnym rektorem. W 1558-60 ogłosił 3 podręczniki z zakresu teorii...