Poufność

Poufność

Czytaj Dalej

Poufność informacji

Poufność

Należy zapewnić dostępność (lub brak dostępu) określonych informacji dla zdefiniowanych grup użytkowników.

Często istnieje potrzeba, aby informacje z pewnego obszaru działania organizacji, nie były z różnych względów przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania i aby tym informacjom...